Програма на Коалиция на недоволните “SOS България“!

Прочетете още
Коалиция на недоволните “SOS България“!

(БСДE, БСДП, ХСС)

I.  Реформа ‘’Антикорупция’’

 

1. Публично рaзследване на 15те най-крупни сделки с държавни активи през последните 20 години от специализиран анитикорупционен съд.

 

 

2. Нови законодателни решения за гарантиране независимостта на съдебната система, включително премахване на парламентарната квота на ВСС.

 

 

 

3. Забрана на сделки с държавно имущество с офшорни фирми и подставени лица – основна форма на обогатяване на корумпирани политици.

 

4. Промени в Наказателния кодекс срещу най-типичните престъпления с държавни активи, заменки на гори и земи.

 

5. Създаване на независим Държавен орган за оценка на активи, който да замени консултанските фирми.

 

6.Пълна прозрачност на държавните поръчки и приватизационните сделки и недопускане държавни поръчки да се преодават на по-ниски цени на други фирми.

 

II. Реформа: Информационните права на българските граждани.

 

1. България е на последно място по свобода на медиите в Европа. Нашата Коалиция изразява своето възмущение от лъжите на управляващите, от прикриването на истината за бюджета, за дълга, за сделките с държавно имущество, за реалното положение на хората в селата и малките градове.

 

 

 

 

 

 

 

2. Коалиция на недоволните предлага законови промени, които да гарантират 100% информираност на гражданите за бюджетните приходи и разходи за страната като цяло и за отделните държавни структури – общини, държавни форми, образование и т.н.

 

 

 

 

3. Поправки в Наказателния кодекс за укриване на информация за държавните приходи и разходи.

 

III. Реформа на избирателната система и промени в Конституцията на страната.

 

1. Коалиция на недоволните не смята, че се налага приемането на нова Конституция на страната. Това не е нито реалистично, нито разумно предложение. Възможни са частични подобрения в Коалицията, което не налага свикването на Велико народно събрание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Коалиция на недоволните е за следните промени в законите за изборите.

 

- изчистване на избирателните секции, където има вероятно около 0,8 – 1 млн. „мъртви души”.

- намаляване на субсидията за партии до 1-3 лева на глас;

- заменянето на сегашната изборна администрация от партийни активисти (СИК, РИК) с професионална такава;

- въвеждане на електронно гласуване;

- промени в избирателните райони съгласно промяната в броя на населението;

- допускане на смесена избирателна система само след промяна в териториалната структура на страната.

 

VI. Реформи на бюджета и финансите

 

1. Тази реформа е една от най-важните разлики между нашата програма и тази на БСП и ГЕРБ. Причината е в много силния икономически екип, с който ние разполагаме и в степента на конкретност на нашата програма.

 

 

 

2. Нашата Коалиция смята за напълно реалистично:

- Увеличаването на приходите от акцизи с около 1,2 млрд. лева годишно, чрез нова методика на контрол върху вноса на горива и енергоносители;

- Увеличаване на приходите от ДДС с около 600 млн. лева годишно, чрез нова схема за макроикономически контрол;

- Ние възнамеряваме да върнем в бюджета (или като държавни активи) всички средства от доказано криминални и неефективни сделки.

 

3. Коалиция на недоволните е за следните промени в данъчните закони:

- Замяна на плоския данък с пропорционален с три скали- 0 %-за най-бедните, 10% на средната класа и 20% за доходи над 7000 лева месечно;

- Освобождаване от ДДС (при строг контрол) на лекарства за онкоболни и други хронични болести, образование и издаването на книги;

- Нулев данък „печалба”, ако тя се ре-инвестира с цел технологично обновяване или нови работни места.

 

 

4. Нашата Коалиция е за мащабни реформи на Българската фондова борса, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията. Целта е издигане нивото на капиталовия пазар, като условие за инвестиции и привличане на външни средства.

 

5. Преминаване към „мек” валутен борд, като подготовка за влизане в еврозоната. Става дума за съществени промени, но не за пълен отказ от валутния борд поради опасност от висока информация.

 

 

6. Допълнителни законови улеснения за кредитирането на българските фирми.

 

7. Законова регламентация на кредитните кооперации и сдружения. / Те се формират съгласно чл. 36 от Закона за кооперациите, а Взаимоспомагателтите каси са още по Указ от времето на Живков, който не е отменен. Законопроект съм внесъл в НС още през 2001 г. и минат не минат 5 години се сещат че имало такъв, когато стане скандал с фалита на някоя „псевдопопулярна каса“. После всичко се забравя като неудобно. Последният скандал е пресен от 2016 г. в Сливен и Дупница/.

 

 

V. Реформа: Инвестиционна „нишова” стратегия и догонващо развитие.

1. Икономическият екип на Коалицията и по специално професор, А. Томов е автор т.н. концепция за „нишови” инвестиции като мотор на икономическата и като условие за догонващото развитие. Това е друга отлика на програмата на Коалицията от всички други програми.

 

 

2. В концепцията са включени 12 стратегически проекта, които сами по себе си обезпечават икономическия растеж от над 5% средногодишно.

3. ”Нишовите” инвестиции предполагат и т.н. „оазисни” финансови технологии като мотор на растежа.

4. Сред 12-те стратегически „нишови” проекта два са в селското стопанство, три в информационните технологии, два в енергетиката, една в металургията, два в туризма по един в здравеопазването и транспорта.

 

5. Засилване на съвместната работа и проекти са мултинационални корпорации, научни центрове и български предприемачи.

 

VI. Реформа: Доходи и безработица.

 

1. Коалиция на недоволните отхвърля цялостно политиката на доходите през последните 20 години. Автори на тази политика са СДС (1997-1998г.). Продължители са НДСВ, БСП и ГЕРБ.

 

 

2. Нашата Коалиция отхвърля наддаването между партиите за нови доходи и ги определя като популизъм. Ние смятаме за повишаване на доходите, но като следствие на икономическия растеж и производителността на труда.

 

 

3. Законово решение на въпроса с заработените, но неизплатени заплати /законопроект от 2012 г. внесен в НС/
4.  Въвеждане на семейно подоходно облагане. /Текстовете по законопроект на ОДС бяха приети и действаха в периода 2004-2008 г. и отпаднаха в въвеждането на плоския данък. БСП и сега спекулират, че ще въведат такива елементи, но те премахнаха съществуващите през 2008 г.

 

5. Ние сме историческите първи автори на концепцията за минималното почасово заплащане и минималната заплата в България. И сега както преди 17 години, предлагаме всяка година заедно с бюджета да се приема ниво на минимални задължителни доходи, обвързвано с икономическия растеж и производителността на труда.

 

6. При икономически растеж от средно 5% годишно е реалистично минималната работна заплата да достигне през 2020г. – 600лв., а минималната пенсия – 400лв. Намиране за реалистично увеличаването на минимална пенсия на 300 лева и минималната работна заплата на 500 лева от 01.2018г.

 

7. Нашата Коалиция е за постепенно въвеждане на безусловен базов доход за всички българи от 2022г.

 

 

8. При избрания от нас инвестиционен модел доходите на българските граждани могат да достигнат приблизителни средно европейски равнища (Чехия, Унгария) през 2022-2025г.

 

VII. Реформа здравеопазване

1. Българското здравеопазване е в тежка криза. Средствата хронически не стигат. Дълговете на болниците достигат 500 млн. лева. Една трета от гражданите отказват или не могат да се осигуряват. Българите доплащат на 30% от общите средства за здравеопазване.

 

2. От 2000г. досега българските социалдемократи предлагат алтернативна система за финансиране на здравеопазването. Днес ние предлагаме цялостен алтернативен модел, който включва:

- премахване на монопола на НЗОК и замяната й с 6-10 здравни каси, организирани като информационни финансови центрове.

- Натрупване на здравните вноски на всеки български гражданин на персонална електронна карта, както и пълна информация за здравния му статус.

- запазване на контрола на всеки гражданин върху вноските и разходите на своята здравна карта;

- свободен избор на всеки гражданин на болнично заведение, лекарства и тип лечение;

– ангажиране на бюджетните средства само за Спешна помощ и за някои хронични заболявания свързани със скъпоструващо лечение.

Ние се ангажираме с прилагането на тази радикална здравна реформа, която е същевременно социална и пазарно ориентирана. Тя предполага конкуренция между всички болнични заведения и лекари за спечелване на пациенти и контрол на всеки пациент върху разходите на своето лечение.

 

VIII. Реформа: Образование и наука

 

1. Българското образование е в криза. Изоставането на другите европейски страни става все по-очевидно. Десетки хиляди деца напускат училище. Хиляди семейства пращат децата си да учат в чужбина.

 

2. Нуждаем се не от скромни промени, а от мащабна реформа на критерии, стандарти и форми на обучение.

 

 

 

 

3. Нашата коалиция предлага:

- пълна компютъризация на учебния процес, чрез осигуряване на компютър на всеки ученик след 3 клас;

- единни стандарти за програми и оценка за всички 2014г. общообразователни училища и 723 професионални гимназии и колежи, общи стандарти и други изпити.

-индивидуализация на учебния процес спрямо талантите и интересите на всеки ученик’

- подготовка и преподготовка на велики учители;

- увеличаване на средствата за висше образование включително за наука и за заплати на преподавателите.

 

 

 

 

 

IX. Реформа: Отбрана и сигурност и външна политика

 

1.Коалиция на недоволните си поставя следните стратегически цели пред страната:

- влизане на страната в Шенген;

- увеличение на разходите;

За отбрана до 2% от БВП съгласно поетите ангажименти към НАТО и ЕС.

- влизане на България в еврозоната;

- промяна в Дъблинския регламент и обща защита на границите на Европа;

- нови интеграционно образование със страните от ЕС.

 

2. Приемане на нова по-детайлна отбранителна стратегия на България под егидата на президента на страната. В частност тя включват:

- закупуване на две нови ескадрили за нуждите на ВВС;

- закупуване на нови 4-6 кораби за нуждите на ВМС;

- допълнително комплектоване на сухопътните сили на България.

 

3. Нашата Коалиция е за преструктуриране на силите на МВР, чрез навлизането на нови модерни технически средства за наблюдение и защита на населението и на служителите. Цялостната модернизация на дейността на МВР е необходима в следващите няколко години.

 

 

4. Противодействието на тероризма е решаващо звено на работата на органите на сигурността в т.ч. на ДАНС, разузнаването на МВР.

 

 

 

5. Нашата Коалиция е за подобряване на отношенията с Русия и Китай. Цели: 1. Премахването на отрицателните търговски салда с Русия; 2. Превръщането на Китай в основен инвестиционен партньор на страната

 

6. Коалицията се обединява срещу партизирането на службите за сигурност под каквато и да е форма.

 

 

7. Възнагражденията на полицаите значително изостанаха през последните години. Необходимо е повишаване на възнагражденията, особено на оперативните служби.

 

 

X. Реформа: Култура

 

1. Съхраняване на българската нация и нашата идентичност изискват удвояването на бюджета за култура до 1% от БВП и определянето на ясни приоритети за нейното развитие.

 

2. Ние сме за фиксиран бюджет за всеки държавен културен институт.

 

 

 

3. Ние смятаме, че заплатите на артисти, режисьори и други творчески работници в културните институти са силно подценени.

 

4. Според нас се налага да се изготви нов Национален план за археологическото ни наследство.

 

XI. Реформа: Спорт

 

1. Както и в повечето други сектори на обществения живот и спортът навлезе в обща криза.

 

2. Коалицията на недоволните е за превръщането на българските училища и университетите в спортни центрове.

 

3.Материалната база за масов спорт е абсолютен приоритет на нашата Коалиция.

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментарВашият коментар

You must be logged in to post a comment.