Изказване на д-р Радослав Радославов на конференция „Три сценария за бъдещето на Европа“

Прочетете още

 

Изказване

на д-р Радослав Радославов, зам.председател на ПП Българска Социалдемокрация – Евролевица

15.03.2018г.

 

 

 

Уважаеми участници в настоящата дискусия,

първо искам да благодаря на проф. д-р Александър Томов за дълбокия и точен сравнителен анализ на мястото на Европейския съюз в глобалната икономика и геополитиката на съвременния свят.

Според изводите на анализа промените са необходими и неизбежни. Без тяхната навременна и категорична реализация оцеляването на Европейския съюз в близкото бъдеще е под въпрос.

Напълно приемам обобщените от проф. д-р Александър Томов три сценария за бъдещото развитие на Съюза.

Особено ценна е идеята му за индувидуален темп на Кохезионната политика за всяка отделна държава в зависимост от степента на нейното социално-икономическо състояние и икономически потенциал.

И втория и третия сценарий обаче са невъзможни за осъществяване без радикална реформа на политическата архитектура на Европейския съюз.

Недоволството на европейските граждани, което намира израз в засилването на антиевропейските националистически и популистки партии не е породено единствено и само от провала на Кохезионната политика и нейния модел на реализация.

Главната причина е политическия диктат на бюрократизираната администрация в Брюксел в лицето на Европейската комисия, който се изразява в:

Засилване на тенденцията за нерагламентирано отнемане суверенитета на националните държави и постепенното им превръщане в безлични провинции;

Приемане и налагане на еднакви европейски решения на много различни по своя политически, икономически статус и традиции страни от  европейски чиновници, които нямат пълноценна политическа легитимност;

Отчуждаване на висшия европейски елит в лицето на еврокомисарите от Европейската комисия и депутатите в Европарламента от обикновените европейски граждани;

Замяна на процеса на демократизация на Съюза със засилване на бюрократизацията и корупцията;

Диктат на интересите на по-големите държави в Съюза над по-малките;

Засилване влиянието на транснационалните корпорации при формиране политиката на ЕС;

Хаотично и непоследователно прилагане на общата външна политика и провал на политиката на сигурност, особено по отношение на мигрантската криза и др.

Политическите структури на Европейския съюз в настоящия им вид не отговарят на потребностите на времето. Те са наследство и отживелица от миналото, резултат на други социално-икономически условия.

Те не могат да осигурят необходимото относително единство и глобална конкурентноспособност на Съюза в предстоящата икономическа битка с настоящите и бъдещи икономически лидери в лицето на САЩ, Китай, Индия и др.

Необходимостта от нова политическа архитектура на Европейския съюз е аксиома!

Час по-скоро трябва да бъде изработен Проект за характера на новата политическа архитектура, която да бъде избистрен до края на дебата през 2019г.

Дано не го постигне съдбата на Европейската Конституция, изработена от Европейския Конвент, свикан през 2002г.

Новите политически структури на Съюза трябва да постигнат доброволно единство на Съюза на основата на общите интереси на държавите, а не на наказателните санкции!

Новата политическа архитектура на Европейския съюз е възможна единствено в политическата форма на европейска конфедерация, която се различава от високоцентрализираните федерации.

Конфедерацията е съюз на суверенни държави, които запазват много по-голяма самостоятелност, отколкото при федерацията.

Правомощията на Конфедерацията трябва да са в областта  на:

Външна политика;

Отбрана и сигурност;

Външна търговия;

Общ пазар;

Икономическа и парична политика;

Данъчна и бюджетна политика и др.

Европейската комисия трябва да бъде преобразувана в пълноценно Правителство на Европейската конфедерация с всички необходими правомощия и ресори, съгласно компетенциите на Конфедерацията.

Европейският Парламент трябва да бъде двукамарен, като в долната камара да са представени европейските граждани, а в горната суверенните държави на Конфедерацията.

Уважаеми участници в дискусията,

предизивикателствата на времето са многобройни и опасни, с тежки и необратими последици.

Необходима е пълна мобилизация на властовия и научен елит, на обикновените граждани на Европейския съюз за тяхното задоволително разрешаване, за да може Европейския съюз да продължи  напред в бъдещето!

Благодаря за вниманието!

 

 

15.03.2018г.                                              гл.ас. д-р Радослав Радославов

 

 

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментарВашият коментар

You must be logged in to post a comment.