Референдум за промяна – 8 години стигат!

Прочетете още

На 3ти септември 2018г. официално бе дадено началото на кампанията за набиране на подписи за провеждане на референдум организиран от движение „Заедно“, част от което са и социалдемократите от БСД – Евролевица и младежката организация ЕЛМА.

Уведомлението от Инициативният комитет за организиране на подписка за произвеждане на национален референдум е входирано при Председателя на Народното събрание с вх. номер ПГ-839-01-19/03.09.2018г.

Инициативният комитет подписал се под писмото до председателя на Народното събрание е следният:

Инициативният комитет е учреден на 15ти август 2018г.и е със следния състав:

  1. проф.д-р Динко Динков
  2. проф.д.ик.н Велчо Стоянов
  3. проф. д.с.н. Иван Станков
  4. проф д-р Ганчо Ганчев
  5. проф.д-р Александър Томов
  6. проф.д.и.н. Трендафил Митев
  7. проф. д-р Мария Видолова
  8. проф. д-р Христо Стоянов
  9. доц.д.и.н. Мария Пиргова

10.  проф.д-р Никола Алтънков

11.  проф. д-р. Искра Балканска

12.  проф. д.и.н. Гарабед Минасян

13.  Димитър Митев

 

Много рядко в българския обществено-политически живот виждаме такава плеяда от доказали се експерти, академични лица – 12 български професора. Това е референдумът на българските професори, рефендумът за промяна в политическата система и за промяна на доходите на хората, чрез Икономическата програма на движение „Заедно“ – програмата за ускорено развитие!

 

Въпросите на референдума са следните:

1. Съгласни ли сте да се приеме нова Програма за икономическо развитие, която да гарантира увеличаване на икономическия растеж (до 6-7%) и чрез която да се удвоят заплатите на гражданите, както следва: a) с 20% през 2020 г; б) с 30% през 2021 г; в) с 50% през 2022 г.?

2. Съгласни ли сте да се извърши комплексна реформа на пенсионната система, като се преизчислят всички пенсии и те се увеличат средно с: а) с 20% до края на 2020 г; б) с 30% до края на 2021 г.?

3. Съгласни ли сте да се приеме нов Закон за финансиране на политическите партии, който да премахне сегашните партийни субсидии (над 40млн. лв. годишно) и ги замени изключително с членски внос?

4. Съгласни ли сте изборната администрация, съставена досега от представители на парламентарни партии да бъде заменена от експерти, определени, както следва: а) от Президента на Република България – за състава на ЦИК; б) от ЦИК – за състава на районните избирателни комисии (РИК); в) от РИК – за състава на общинските избирателни комисии (ОИК); г) от ОИК – за състава на секционните избирателни комисии?

5. Съгласни ли сте новоизбран специализиран орган от магистрати и експерти да разследва най – големите приватизационни сделки и изпълнението на приватизационните договори?

 

Срокът за набиране на подписката е от 3ти септември до 3ти декември 2018г.

 

Още информация за рефендума и бланката за подписката, която може да свалите ще намерите на сайта на движение „Заедно“: http://www.zaednobg.eu/

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментарВашият коментар

You must be logged in to post a comment.