Отиди си проф. Христо Стоянов

Прочетете още

С прискърбие Ви информираме, че си отиде проф. Христо Стоянов – дългогодишен член на ръководството на ПП БСД – Евролевица и депутат от партията.

На погребението на проф. Христо Стоянов присъстваха – проф. Александър Томов – председател на ПП БСДЕ и д-р Димитър Митев – главен секретар на партията.

Роден на 19.04.1930 г. в с. Беглеж, обл. Плевен, професор, заслужил деятел на науката и техниката, дългогодишен директор на Научно-изследователския институт по механизация и електрификация на селското стопанство, преподавател в Технически университет София, зам.-председател на Комисията по машинни науки на Висшата атестационна комисия, председател на редица научни съвети и член на редакционни колегии на специализирани издания.
Автор на повече от 20 изобретения и патенти и конструктор на над 30 машини и съоръжения, голяма част от които се ползват и днес в областта на селското стопанство.
Депутат в 37-то и 38-то Народно събрание на Република България, зам.-председател на 38-то Народно събрание, зам.-председател на Комисията по планински и погранични райони и на Комисията по земеделие, гори и аграрна реформа от Демократичната левица.
Вносител на 12 законопроекта и множество предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове.
Автор на голям брой питания и актуални въпроси, свързани с проблемите на аграрната политика и реформата на българското земеделие, образованието, науката и корупцията в държавната администрация.
Съвносител на Закона за държавен герб на Република България.
Учен, политик и общественик с огромен авторитет в професионалните среди, който често обичаше да повтаря „Алтернатива на кражбата е да не се краде и пример за това трябва да бъде българският политик“

You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментарВашият коментар

You must be logged in to post a comment.