Репресии в Иран над кюрди

Прочетете още
Споделяме информация от един от отговорниците ни за район „Студентски“ – Саид Хусейни, който е и член на Демократичната партия на Кюрдинстан.
В събота, 8 януари 2022 г., Зара Мохамади, която е учителка по кюрдски език и директор на културната асоциация Nojin, беше затворена от иранските власти в град Санандаж, за да излежи 5-годишна присъда за нейната мирна дейност.  Демократическата партия на Ирански Кюрдистан (PDKI) призовава вас и други членове на парламента да предприемете действия, за да повишите осведомеността и да помогнете за освобождаването на Zara.
ЗАДЕН ПЛАН
На 23 май 2019 г. Зара Мохамади и двама други членове на културната асоциация Nojin бяха арестувани в дома си от цивилни агенти от Министерството на разузнаването в дома си в Санандаж и след това държани в изолация на неразкрито място до 31 май.  На 18 септември 2019 г., без предварително уведомяване на адвокатите или семейството си, Зара беше прехвърлена за изслушване в клон едно на Ислямския революционен съд в Иран в Санандадж.
На 2 декември 2019 г. Зара беше освободена под гаранция от 700 милиона Томани.  Според Amnesty International тя е обвинена „единствено във връзка с работата й за овластяване на маргинализирани членове на кюрдското малцинство в Иран“.  На 14 юли 2020 г. Зара беше осъдена на 10 години затвор от първи клон на иранския ислямски революционен съд в Санандадж за дейности като преподаване на кюрдски деца на родния им език и за участие в други културни дейности.  През октомври 2020 г. апелативният съд в Санандадж преразгледа 10-годишната присъда затвор за Зара Мохамади и я намали на 5 години.  Специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в Ислямска република Иран Джаваид Рехман пише в доклад, публикуван през 2021 г., че Зара Мохамади е осъдена след несправедливо следене.  В събота, 8 януари 2022 г., Зара беше затворена в град Санандадж, за да излежи 5-годишната присъда за мирните си дейности.
Зара Мохамади е родена през 1990 г. в кюрдското село Сроала в Деголан.  Тя живееше в квартал Найсери на кюрдския град Санандадж, когато беше арестувана.  След това тя придобива магистърска степен по геополитика през 2009 г., тя става доброволец като учител по кюрдски език.  През 2013 г., заедно с други активисти за граждански права, тя основа културната асоциация Nojin, за да учи кюрдските деца на майчиния им език.
СИТУАЦИЯТА С ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ИРАН
Иран е мултикултурна и многонационална страна.  Всяка една от нациите, които съставляват Иран, има свой специфичен език и идентичност.  Съгласно международното право и има човешко право на образование на майчин език за националните малцинства.  И все пак в Иран нарушаването на това право се институционализира като държавна политика.
Иран е страна по съответните международни конвенции и член на ЮНЕСКО.  Член 9 от Гражданския кодекс на Иран изисква прилагането на международните конвенции, ратифицирани от иранския парламент.  Иран обаче не само не изпълни ангажиментите си, но и според член 15 от Конституцията на Ислямска република Иран персийският език е признат за единствен официален език.  Според Amnesty International „етническите малцинства, включително арабите Ахвази, азербайджанските турци, белуджи, кюрди и туркмени, продължават да се сблъскват с укоренена дискриминация, ограничавайки достъпа им до образование, работа и адекватно жилище.  Персийският език остава единственият носител на обучение в началното и средното образование.”
Освен това, де факто политиките и действията на държавата ясно разкриват, че тя третира човешкото право на образование на майчин език за неперсийските народи и нации като заплаха за „националната сигурност“ и „териториалната цялост“ на Иран.  Поради тези причини иранското правителство не желае да предостави такова право на кюрдския народ в Ирански Кюрдистан, нито на другите неперсийски нации в страната.
Следователно Ислямската република провежда същата политика на насилствена асимилация по отношение на неперсийските народи и нации като нейния предшественик, а именно режима на Пехлеви.  Политиката на насилствена асимилация на иранската държава приема различни форми;  включително отричането на човешкото право на образование на майчин език за националните малцинства;  асимилация на неперсийското население в персийския език и култура;  институционализирана деградация и унижение на езиците и културите на неперсийските национални малцинства;  принудителна демографска промяна в регионите на неперсийските нации, включително Ирански Кюрдистан;  както и използването на икономическите ресурси на държавата в услуга на подобни политики.
Освен това, когато членовете на националните малцинства действат на доброволни начала, за да обучават децата на майчиния им език, както направи Зара Мохамади, те не само са изправени пред различни ограничения, но също така могат да бъдат обвинени в заплаха за „националната сигурност“.
PDKI ви призовава:
1. Да предприемете действия, като обърнете внимание на несправедливостта, пред която е изправена Зара Мохамади, като повдигнете своя случай в парламента, както и в други институции на вашата страна.
2. Оказване на натиск върху иранските власти да освободят Zara.
3. Оказвайте натиск върху вашата страна да санкционира лица, свързани с иранското правителство, които поръчват или извършват изтезания, насилие, извънсъдебни убийства и други нарушения на правата на човека срещу мирни активисти за граждански права в Кюрдистан и други части на Иран.
Демократическа партия на Ирански Кюрдистан (PDKI)
Служба за външни отношения
януари 2022 г
You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментарВашият коментар

You must be logged in to post a comment.