Димитър Митев на дискусия в Народното събрание

Прочетете още

На 20ти май в зала „Изток“ на Народното събрание се проведе дискусия на тема: „„Доброволческата дейност в България – проблеми, възможности, законодателна уредба“. Дискусията бе водена от зам.председателя на Народното събрание – Кристиян Вигенин. Присъстваха народни представители, представители на изпълнителната власт (съветник  на вицепремиера Калина Константинова, предсатвители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на младежта и спорта), академични лица, експерти, представители на неправителствени организации. Социалдемократите бяха представени от Димитър Митев.

Бе представено законодателното проучване по темата  извършено от научен колектив начело с проф. д-р Ганета Минкова – съветник в отдел „Правен“ на Министерския съвет, началник на отдел „Нормативни актове“ в дирекция „Държавно юрисконсултство“ в Министерството на финансите, главен секретар на Министерството на външните работи. Понастоящем доктор по право в Юридическия факултет на СУ.

В изказването си Димитър Митев застъпи следните тези:

-       Престъпление е, че толкова години България няма Закон за доброволчеството. Проектът внесен преди години от ГЕРБ е формален и не дава визия за развитие на доброволчеството;

-       Необходима е държавна институция (съществуваща – напр. Агенция за заетостта или нова), която да развива доброволческия сектор. Преди всичко говорим за единен регистър на доброволците (по модел на САЩ), в който да се помества информация и за хора, които биха положили безвъзмезден труд и институции, които имат нужда от такъв. Държавната регулация ще бъде гарант, че доброволецът е квалифициран и подготвен, а също така, че институцията, която го ангажира ще му осигури условия за ефективен и безопасен труд.

-       Държавната структура следва да насочва доброволческия труд към секторите, където държавата ни изпитва дефицит на кадри – медицински персонал, в сферата на сигурността в малките населени места и дори при грижата за малки деца в София, където от 23 000 деца кандидаствали за ясли и детски градини над 10 000, поради липса на места, остават извън социалната система и или родителите не трябва да работят, за да ги гледат или трябва да се наемат скъпоструващи гледачки, които освен това не са налични.

-       САЩ е една от държавите с най-много часове доброволен труд на годишна база и там тази дейност се подпомага и регулира от държавата.

-       Заплащането на доброволния труд, каквато практика има в някои държави е опасно да се въвежда България и като цяло противоречи на смисъла на доброволчеството. По този начин злонамерени работодатели може да заставят работниците да подписват договори за доброволчество, за да заплащат по-ниско за нормален и редовен труд.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментарВашият коментар

You must be logged in to post a comment.