2019, ЕП, Движение „Заедно“ – Кодекс на честта

КОДЕКС НА ЧЕСТТА

 

на членовете на Националния координационен съвет, членовете на областните и общинските съвети, кандидатите за изборни длъжности на всички равнища към Движение „ЗАЕДНО“

Вие можете да подпишете този Кодекс на честта или да не го направите. Това е изцяло доброволен акт, а също така и морален!

Но знайте, че именно този Кодекс на честта е принципната разлика между нашето движение „ЗАЕДНО“ и практически всички т. нар. „системни“ парламентарни партии. Те не могат да подпишат този документ:

-         защото много от ръководните им членове са покварени от явни и тайни мръсни сделки с държавни активи;

-         защото приложените от тях десетки приватизационни схеми са ощетили обществото и са напълнили джобовете на група отбрани олигарси;

-         защото те не могат да обяснят произхода на огромните си имоти и сметки, освен ако не се крият зад гърба на роднини, кумове и фирми;

Те няма да подпишат този Кодекс на честта, защото се превърнаха в партии на финансовите привилегии, на многомилионните бюджетни субсидии, с които се купуват гласове, медии и съвести.

Този Кодекс на честта ни отличава от тази политическа система, която българите мразят, от нейните „системни“ партии, които се поставят над гражданите, за които парите и властта са по-важни от закона и честта. Така че прочете и ако искате подпишете.

Да живее България!

 

  1. 1. Можете ли да потвърдите, че в своята дейност не сте присвоявали незаконно средства от държавния бюджет или на държавни активи?

  1. 2. Можете ли да потвърдите, че не сте организирали или участвали в приватизационни сделки с държавно и общинско имущество, които съществено са увредили интересите на българската държава?

  1. 3. Можете ли да потвърдите, че Вашето и на Вашето семейство имущество и парични средства са придобити по законен начин и имат ясен произход?

  1. 4. Можете ли да потвърдите, че редовно и в съответствие със законите на страната сте заплатили своите данъчни задължения?

  1. 5. Можете ли да потвърдите, че нямате ангажименти към институции и служби на други държави, които влизат в противоречие със служенето на българския народ и спазването на Конституцията и законите на Република България?

Дата:                                                                              Потвърждавам:

……….………                                                                                         …………………………..

(име, подпис)