2020, Политическо решение на Националната конференция на Движение ЗАЕДНО за промяна

Политическо решение

на Националната конференция на Движение ЗАЕДНО за промяна

 • Ø Като приема, че политическата криза в България настанила се през последните месеци може да се разреши само чрез оставката на Бойко Борисов и неговото правителство;
 • Ø Като подкрепя протестите и одобрява участието на Движение ЗАЕДНО за промяна в тях;
 • Ø Като изразява възмущението си от насилието срещу протестиращи и журналисти;
 • Ø Като одобрява борбата срещу корупцията по висшите етажи на властта, което срина доверието в сегашното правителство не само у нас, но и в Европа;
 • Ø Като отчита, че над 2/3 от българските граждани подкрепят протеста, което означава широка обществена основа за исканите промени;

Националната конференция на Движение ЗАЕДНО за промяна

Реши:

 1. Възлага на Координационния съвет на Движението да работи за формирането на широка програмна коалиция, която да поеме управлението на страната след парламентарните избори.
 2. Приема Призив до всички граждански и политически организации, които подкрепят протестите да се обединят в името на обща политическа промяна, защита на европейските демократични ценности и социалните и граждански права и свободи на българите.
 3. Одобрява разработената от експерти на Движението „Нова икономическа доктрина“ като основа за повишаването на темповете на икономически растеж и за преодоляване на изоставането на България от други източноевропейски страни.
 4. Възлага на Координационния съвет да започне масова разяснителна работа на Новата икономическа доктрина, насочена към изграждането на нови конкурентоспособни сектори на българската икономика и нейния иновационен и експортен потенциал.
 5. Приема за напълно реалистично замисъла на Новата икономическа доктрина, че достигането на 6-7% среден икономически растеж ще позволи средната заплата в страната да достигне 2000 лева, а средната пенсия 700 лева в срок от няколко години.
 6. Определя като основна цел постигането на социално, културно и икономическо единение на българската нация, което предполага намаляването на социалната деформация. Това значи ограничаване на бедността от сегашните 30% до 5-10% до 2025г., елиминиране на привилегиите на властимащите и постигането на историческо помирение за миналото на страната.
 7. Избира състав на Координационния съвет на Движението на непартиен принцип, който ръководи неговата работа до следващия Национален форум ( 2021г.), и който има право да :

-         Сключва коалиционни споразумения с други организации.

-         Определя регионални координатори и местни координационни съвети.

-         Определя правила за дейността на структурите на Движението.

 1. На следващите парламентарни избори Движение ЗАЕДНО за промяна да се яви като коалиция от партии с обща програма.

 

20.09.2020г.

София