Проект на Програма на Движение Заедно за промяна

На 29.02.2020г. бе представен проект на Програма /тезиси/ на Движение Заедно за промяна.

Ето и текста:

Програма на политическо „Движение ЗАЕДНО за промяна“

/2021-2025г./

/тезиси/

  1. I. За нашето Движение и неговите цели

Движението „ЗАЕДНО за промяна“ (Движението) бе създадено на 9 юни 2018г., като гражданско обединение на безпартийни, социалдемократи, либерали, зелени и представители на неправителствени организации. Обединението на различни по политически произход хора стана около новата „Програма за ускорено развитие на България“ изготвена от водещи икономисти, социолози, юристи, аграрници и други експерти.

През 2019г. Движението участва в изборите за европарламент и за местни органи на властта, което го утвърди като една от най-големите извънпарламентарни политически сили.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ се изгражда върху следните организационни и политически принципи:

Първо. Широко обединение на граждански и политически структури, което поставя в основата на своята политика обща „Програма за ускорено развитие на България.“ Тази програма предполага удвояване на темповете на растеж и на доходите на гражданите до края на следващия парламентарен мандат (2024г.)

Второ. Единно политическо ръководство на Движението, както в центъра, така и по места, способно да взема отговорни решения във всеки момент след края на м.март 2020г.

Трето. Коалиционната форма на участие в следващите парламентарни избори при гарантирано представителство на всички политически партии и авторитетни граждански движения в ръководните органи.

Четвърто. Партиите и гражданските сдружения   участват в Коалицията    или чрез доброволно вливане,  или   чрез нарочно споразумение.

Пето. Категорично отхвърляне за участие в Движението на министри, депутати и членове на партийни ръководства замесени в корупция по висшите етажи на властта или допуснали съществено увреждане на финансовите и материални активи на държавата.

Шесто. Даване на приоритет на експерното и професионалното начало при изграждането на Движението чрез привличане на доказани професионалисти от университетите, бизнеса, работещите в чужбина, млади новатори и т.н.

Седмо. Привличане във всички структури и ръководни органи на Движението на повече жени и издигане ролята на жените в политическия живот на страната.

Осмо. Постигане на поколенчески баланс между по-опитни и млади хора в ръководните структури на Движението като предпоставка за хармонично представителство на цялото българско население.

„ЗАЕДНО за промяна“ си поставя следните най-важни политически цели до края на 2024г.:

Първо. Да разшири влиянието си през 2020г. до степен, която гарантира превръщането на Движението във водеща политическа сила през новото десетилетие.

Второ. Да стане важна част от следващото парламентарно мнозинство от началото на 2021г.

Трето. Да участва във формирането на новото редовно българско правителство, което ще бъде изградено след парламентарните избори.

Четвърто. Да приложи на практика „Програмата за ускорено развитие на България“ с цел догонване на по-развитите европейски страни и пълно сближение със страните от Източна Европа.

Пето. Да гарантира напълно спирането на корупцията по висшите етажи на властта и наказания за всеки участвал в разграбването на държавни активи.

Шесто. Всички индивидуални и колективни членове на Коалицията се задължават да следват нейните принципи и цели, както и решенията на ръководните й органи. Тяхно демократично право е да обсъждат, предлагат и допълват решенията на Коалицията.

Най-важното отличие на нашето Движение е  морално-политическото право  да отрича и се разграничава от ВСИЧКИ досегашни управления на страната през последните четвърт век.

Правителството на Ж. Виденов  допусна хиперинфлация, срив на националните финанси и доходите на хората (1994-97г.). Отговорността за това е на Българската социалистическа партия.

Правителството на Ив. Костов   извърши приватизация, която доведе до разграбването и унищожаването на повече от 70% от българските предприятия (1997-2001г.). Отговорността за това е изцяло на Съюза на демократичните сили.

Правителството на С. Сакскобургготски (НДСВ и ДПС) допусна незапомнена по-рано корупция, а също така навлизането на криминални групировки във властта (2001-2005г.)

Правителството на С. Станишев (БСП, НДСВ, ДПС) продължи линията на разгръщане на корупцията по висшите етажи на властта, създаване с държавни активи на олигархия и прехвърляне на гигантски държавни средства в частни джобове чрез т.н. „заменки“.

Трите правителства на Б. Борисов   (ГЕРБ с парньори –  Реформаторски блок, АБВ, Обединени патриоти) окончателно утвърдиха олигархичния и корупционен характер на властта (2009-2020г.).

Постепенно бе извършен демонтаж на основни демократични принципи. Повечето медии бяха поставени под контрол. Появи се ужасната практика на купуване на гласове непозната до този момент в българския изборен процес. Увеличи се натискът върху прокуратурата, следствието и съда.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ е единствената българска формация, която принципно се отличава от всички управления през последния четвърт век. В нейния състав има партии, които вече 27 години са в опозиция. Само такива партии, които са имали доблестта да съхраняват достойнството и честта си и да издържат на ударите на властта имат днес правото да отричат криминалния преход и да гледат хората с чисти сърца.

Ние, разбира се, не отричаме правото на нови партии и организации да следват същите принципи и виждаме в тях свои потенциални съюзници. Но не искаме да бъде намалявана силата и правото на тези, които последователно се бореха срещу масовата (извършена от БСП) и касовата приватизация (извършена от СДС), срещу корупцията по висшите етажи на властта, срещу заменките и приватизацията на най-крупните български предприятия.

Тук не става дума само за чест, а за политическо и морално право. Ето защо нашето Движение ще се бори за пълно разкриване на истината за грабителската българска приватизация и за корупционото пълнене на партийни каси на тези, които днес управляват България.

  1. II. Програма за ускорено развитие на България

Обединяваща платформа на нашата коалиция е „Програмата за ускорено развитие на България.“ Нашата борба е тази програма да се превърне в правителствена програма за периода 2021-2025г. Най-важните нейни отличителни черти са както следва:

Първо. Увеличаване на средните темпове на икономически растеж до 6-7% за периода 2021- 2025г. Това ще позволи да гарантираме догонване на другите източно-европейски страни до края на следващия мандат.

Второ. Нашите разчети показват, че при 6-7% растеж през 2025г. ние можем да достигнем средна заплата от 1000 евро и средна пенсия от 350 евро. Възнамеряваме също така да увеличим минималната работна заплата до 1000 лв.

Трето. Олигархичната  власт на ГЕРБ влоши рязко условията за чужди инвестиции в България. През 2018г. преките чужди инвестиции у нас бяха 580 млн. евро, а през 2019г. 630 млн. евро, което е само 1% от БВП. Нашата програма предвижа да увеличим рязко притока на чужди инвестиции: 2-3 млрд евро през 2021г, 5-6 млрд. през 2022г и да достигнем 10 млрд. евро в края на мандата (2025г.)

Четвърто. В следствие на незапомнената в нашата история емиграция през последните години България изпадна в хроничен недостиг на работна сила, а броят на заетите спадна под 3 млн. души. Ние си поставяме за цел всяка година в периода 2021-2025г. да осигуряваме не по-малко от 25-30 000 нови работни места, като дадем приоритет на  висококвалифицирания труд.

Пето. Убедени сме, че данъчните приходи  могат да бъдат увеличени съществено ако корупцията по висшите етажи на властта бъде ограничена. Нашите анализи показват, че дори при сегашните условия приходите от ДДС могат да се увеличат с 3 млрд. лв, на акцизи с 1- 1,5 млрд лв. на данък печалба с  1,5 – 2 млрд. лв. Аферата с частната лотария от януари т.г. доказа колко големи са резервите на приходната агенция и колко голяма е корупцията у нас.

Шесто. Приемаме като правилна стратегическа политика в България да бъде въведен базов доход за всички български граждани. Възнамеряваме да подготвим страната за подобна промяна до края на 2025г.

Седмо. Правителствата на ГЕРБ, БСП, НДСВ и ДПС допуснаха най-високата  в Европа социална диференциация. Възнамеряваме  да намалим социалната диференциация два пъти до 2025г. чрез въвеждане на прогресивен подоходен данък, нулева ставка за най-бедните и активна подоходна политика.

Осмо. Досегашните правителства допуснаха 30-32% от българското население да живее в бедност. Нашата Програма за ускорено развитие включва поредица от мерки за намаляване на броя на бедните от 2 до 3 пъти.

Девето. Трите правителства на ГЕРБ обрекоха основните социални сектори на хронично недофинансиране. В колапс изпаднаха водния сектор, ж.п. транспорта, енергетиката. От 20 000 км републиканска пътна мрежа са ремонтирани само 1000 км. За да се преодолее кризата в инфраструктурните отрасли е необходимо:

-          Да се инвестират 12-14 млрд. лв във водния сектор;

-          Да се предложи стратегически инвеститор в ж.п. транспорта;

-          Да се обнови изцяло енергийната стратегия на България в контекста на Зелената програма на Европейската комисия.

-          Да се инвестират 8-10 млрд. допълнителни средства.

Десето. Нашето Движение предлага обновление и на стратегията за развитие на българското здравеопазване. Опитите на последното правителство на ГЕРБ за някаква реформа   се провалиха.

Единадесето. Движение „ЗАЕДНО за промяна“ се обявява еднозначно за влизанието на България в чакалнята на Еврозоната. Закъснението на този процес се дължи, както на колебливата политика на ГЕРБ така и на корупцията в правителството. Отхвърляме категорично опитите да се провежда референдум по този въпрос.

Дванадесето. Удвоените темпове на растеж ще ни позволят да увеличим почти двойно бюджетите за култура и спорт. Чрез това ще се стремим да реализираме нова политика за укрепване на националната идентичност, здравето и оптимизма на нацията.

  1. III. Програма за пълна дигитализация на управлението и подготовката на кадри

Решаващ източник на ускорен растеж е пълната дигитализация на публичните услуги. Сред тях:

-          Дигатализация на здравеопазването, цифровизация на здравната история на всеки пациент и достъп до тази информация от интернет;

-          Поетапно изграждане на „умни“ градове и на системи за управление на градска среда и градския транспорт чрез умни градове;

-          Екоплатформи за контрол на въздуха, водата и почвата;

-          Нов тип медицински платформи за дистанционна диагностика и лечения;

-          Строителство на „умни“ сгради и т.н.

Управлението на ГЕРБ увеличи администрацията от 82 000 д. през 2009г. до 139 000 д. – през 2020г. Тази политика е изцяло погрешна. Чрез дигитализацията на управлението ние възнамеряваме да намалим разходите за администрация с 1,2 – 1,5 млрд. лв. годишно.

Съвременната българска държава се нуждае от кадрова революция, която по същество е революция на знанието, революция на модерността, революция на модерността, революция на политическия морал.

Нишовата стратегия в икономиката предполага науката и образованието да се превърнат в директен генератор на инвестиционни проекти. Връзката образование – наука – инвестиционни ниши е определяща за Програмата за ускорение и за увеличаването на темповете на икономическия растеж.

Трябва да разберем: Светът навлиза в нова фаза на технологична революция (роботи и електромобили, генетика и изкуствен интелект, тотална дигитализация на услугите, финансите, градската среда). България не може в тези условия да си позволи повече изоставане и пасивност на държавата. Ние трябва да намерим своите място на новите технологични пазари, да утвърдим своите научни приоритети. Самата държава следва да подчини своята кадрова политика на технологичния напредък и да обвърже образователните реформи със своята нишова стратегия.

В областта на началното и средното образование нашите експерти са разработили принципно нова учебна програма, основана на работа с компютри – от четвърти до дванадесети клас. Целите, които си поставяме, са няколко:

Първо. Чрез нови единни учебни програми и единни системи за дигитализиран контрол на познанията да се уеднаквят критериите на учениците и по този начин да дадем равен старт при развитието на децата.

Второ. Нашето начално и средно образование следва да излезе от старата „тебеширена педагогика“ и да премине към по-модерни начини на преподаване и към стандарти, които отговарят на най-добрия световен опит. Всеки български ученик с компютър след 4 клас – това е цел, която си поставяме като особено важна.

Трето. Програмата за дигитализация на образованието, която предлагаме е насочена към ранно откриване на талантите и предпочитанията на българските младежи. Тя предполага по-ранна профилираност, включително за тези, които желаят да започнат работа веднага след завършване на средното си образование. Ние сме категорични против разкъсването на връзката между средното образование и икономиката. Израз на държавно безсилие е липсата на достатъчно подготвени средни кадри за промишлеността и селското стопанство. Ако българското начално и средно образование се реформира и обвърже с нишовите приоритети на страната, това ще даде шанс на повече млади хора да работят в България.

Повишаване на образователните стандарти и на инвестициите в науката и във висшите учебни заведения са опорни точки на нашата политика. Университетите в България следва да се превърнат във водещи инкубатори на кадри за:

-          Държавното управление и администрация;

-          Фирмите, работещи в приоритетните нишови сектори;

-          Научните учреждания.

Ние предлагаме не висше образование въобще, а обвързаност с нуждите на икономиката, не финансиране на висши учебни заведения на бройка студент, а финансиране насочено към крайната реализация на младите хора. Според нас концентрацията на висшите учебни заведения е неизбежна, но тя следва да се обвърже с повишаване на образователните и научни стандарти. Ние смятаме да увеличим студентските стипендии, като ги подчиним на кариерната реализация на студентите в България. Трябва да разширим системата от стимули на научни постижения, както в университетите, така и в БАН и в другите научни учреждения. Убедени сме в необходимостта да издигнем ролята на БАН, не само като създател на научни продукти, но като идеолог на българската наука. Реформата на БАН е в пряка връзка с повишаването на бюджетните субсидии за нейните поделения.

Убедени сме, че спирането на демографската криза в България изисква всеобхватна образователна реформа. Колкото повече млади българи получават кариерна реализация, свързана с тяхното образование, толкова по-малка ще бъде икономическата емиграция. За нашата страна това е въпрос от стратегическо значение въпрос на оцеляване.

  1. IV. Нашата програма за борба с корупцията и за политически реформи

Борбата с корупцията по висшите етажи на властта няма разумна алтернатива. Тази борба не може повече да се отлага. Тя е ядро на нашата политика. Ние смятаме за реалистично да се стремим към нулева корупция в българската държава и към обществена нетърпимост към корупцията въобще.

Преди всичко трябва да подкрепим програмните заявления на новия Главен прокурор и на всички в съдебната система, които искат да се изясни истината за управлението на страната през последните тридесет години и да се сложи край на криминалния преход. Привестваме идеята за разследване на корупционната приватизация и сме съгласни да се отмени принципа на давност за големите приватизационни сделки.

Обръщаме особено внимание на тези сделки, които са извършени с офшорни фирми или зад  които се крият политици и техни подставени лица:

-          „Българска телекомуникационна компания“ АД (2004г.);

-          „Пловдивски панаир“ АД;

-          „Български морски флот“ (2007г.)

-          БГА „Балкан“, 1999г.

-          „Кремиковци“ АД – 1999г.

-          Електроразпределителни дружества – 2003г.

-          Комбината за тежко машиностроене в Радомир и Русе;

-          Завод „Бета“, гр. Червен бряг;

-          „Булгартабак“ АД;

-          Замените на гори и земи (2003 – 2009г.)

Разбира се, този списък далеч не е пълен, но ние ще настояваме за пълно разкриване на политиците и партиите облагодетелствали се от тези сделки. Не може да има честна държавна политика, когато досега управлявалите партии и техни лидери са си служили с корупционни средства и комисиони, за да печелят избори. Не можем да продължим напред в борбата с корупцията и развитието на страната, ако тези партийни лидери, които са извършвали или допускали такива сделки, продължат да ни управляват.

Прокуратурата на България започна разследване на българската криминална приватизация. Ние не само трябва да подкрепим тази идея, но и да призовем всички партии да извършат операция „чисти ръце“ в своите редици.

Нашата програма в борбата с корупцията включва сделки по важни инициативи:

  1. 1. Отваряне на всички приватизационни досиета и доклади на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и извършване на проверка от страна на ДАНС   за съмнителни и корупционни сделки.
  2. 2. Връщане на средства и имущества и разваляне на сделки ако в съда се докаже, че те имат корупционен характер.
  3. 3. За разваляне на всички сделки за заменки сключени от правителствата на Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев, за които се докаже, че са извършени в нарушение на закона и принципите на честната търговия.
  4. 4. Проверка на всички по-големи приватизационни договори и на тяхното изпълнение. Ако се окаже, че един договор е променен в ущърб на държавата или е подменен да се прилагат санкциите записани в съответния договор или той да се развали.
  5. 5. Разследването на прокуратурата за неплащане на такси по линия на хазарта в особено големи размери (500-700 млн. лв.) през януари 2020г. да се разшири и да разкрие носителите на „политическия чадър“, без който подобна злоупотреба не би била възможна.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ се обявява за национално обединение около принципа „Чисти ръце“. Ние сме отворени за всички, които искат да спрат корупцията и да доведат тази борба докрай. Същевременно всички наши ръководители и всички наши сегашни и бъдещи съюзници трябва да знаят, че всеки носи лична отговорност за своето законопослушание и своята почтеност.

Нашето Движение смята, че не могат да бъдат оставени без последствие случаите, когато висши политици осигуряват многомилионни договори, привилегии, концесии и евро средства за свои приближени и олигарси, а след това получават част от тези средства за свои лични нужди.

Ние сме убедени, че принципът „аз на тебе – ти на мене“ е форма на организирана корупция, която се разшири особено много при правителството на Сергей Станишев и Бойко Борисов и засегна дейността и на двамата премиери.

Операцията „Чисти ръце“ следва да се проведе до края на 2020г. Ако искаме да направим прелом в българската политика, ние не трябва да допуснем нито един кандидат-депутат да бъде замесен в корупцията по висшите етажи на властта. Това се отнася и до някои от лидерите на сегашните парламентарни партии.

Изчистването на образа на България, операцията „Чисти ръце“ са само една страна на модела. Втората е бъдещето, утрешното управление на страната.  Движение „ЗАЕДНО за промяна“ е проучило внимателно опита на страните с най-ниска корупция в Европа – Финландия, Дания, Швеция. Ние разполагаме с пълен набор от инструменти за свеждане до нула на корупцията по висшите етажи на властта. Сред тях:

-           Механизъм за установяване на пълна прозрачност на публичните разходи.

-           Увеличаване на броя на публичните регистри за сделки с държавно имущество, обществени поръчки, концесии и т.н.

-           Създаване на Държавна комисия за остойностяване към Министерството на финансите, което да въведе ред в цените на търгуемите държавни активи.

-           Текущо информиране на цялото население за приходите, разходите и финансите на държавата чрез специална електронна платформа.

През последните 25 години и особено след 2005г. в страната се създаде особена, държавно олигархична власт. Това е власт при която:

-           Изпълнителната власт разпределя към свои близки фирми (обръчи от фирми), европейски средства, държавни поръчки, концесии и т.н.

-           Отхвърля, чрез различни държавни институции (КЗК, КФН и др.) чужди инвеститори и ги заменя с фирми, близки до властта;

-           Поставя под контрол на най-влиятелните медии и потиска независимите журналистически разследвания;

-           Отнема бизнеси от едни фирми и ги подарява на други, като демонстрира постоянно различно отношение към „своите“ и чуждите фирми;

-           При данни за корупция, организират пропагандни кампании от тоталитарен тип с цел омаскаряване на авторите на сигналите или отклоняват вниманието на обществото с други пропагандни клишета.

-           ГЕРБ и неговия лидер така и не разбраха, че строейки такъв тип власт, те разрушават самата демокрация, убиват конкуренцията, отблъскват чуждите инвеститори. Ние от Движение „ЗАЕДНО за промяна“ искаме не само да призовем народа да не допуска повече ГЕРБ във властта, но да променим характера на самата власт. Нашата цел е да възстановим европейския характер на българската демокрация, а това означава:

-           Да не делим повече фирмите на „свои“ и „чужди“

-           Да възстановим независимостта на различните държавни комисии и спасим по този начин закона и конкурентната среда;

-           Да възстановим нормалната конкуренция и да премахнем монополите и монополните зависимости;

-           Да спрем раздаването на европейските фондове „само на свои“;

-           Да върнем свободата на медиите.

Къде поради ниска компетентност, къде поради корупционни зависимости ГЕРБ разрушиха не само медиите, но и пазарните свободи. Привилегиите на властта замениха свободната конкуренция. Партийните субсидии създадоха неравноправие в изборния процес. Корупцията унищожи чувството за справедливост и формира у българина трайно безверие.

  1. V. За единението на българската нация и за спирането на демографската катастрофа

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ има три стратегически програмни приоритета – да ускори икономическия растеж и удвои доходите, да отстрани от властта корумпираното-олигархично управление, което ни управлява вече 10 години и да възстанови единението на българската нация.

Днешната българска нация е силно разединена. Тя се дели на фили и фоби;  на бедни и богати;  на българи, цигани и турци; на православни, католици и мюсюлмани;  на европейци и евроазийци, на патриоти и нихилисти. Разединението на българската нация е достигнало опасни граници, които поставят под въпрос самото й оцеляване.

ГЕРБ и нейният лидер не разбират това. Те нехаят, че близо 2 млн. българи напуснаха трайно страната, от които почти половината при тяхното управление. Те нехаят, че раждаемостта у нас е два пъти по-малка от смъртността и че ние българите бяхме обявени от ООН за най-бързо топящата се нация в света.

Бедният и разединен народ е винаги под угрозата на демографския срив. Слабата и корумпирана държава не може да обедини народа си. Тя по-скоро го отчуждава, обезверява. Държавата е символ на националното единение и неговия най-силен инструмент. Когато тя отсъства като фактор на единение, тогава настъпват емиграция и загуба на национална идентичност.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ разработи предизборна програма за възстановяване на националното единение. Върху тази програма ние искаме да привлечем към себе си най-широки национални сили. Кои са основните положения на нашата програма?

Първо. Нашето Движение се обявява и смята да се бори с всички сили за историческо помирение на българския народ. Срамно и недопустимо е да се продължава разделението на нацията по повод на историята. Това е нашата българска обща история. Тя трябва да бъде изучавана спокойно и трезво, а не да бъде повод за партийни и обществени разделения. Така наречените исторически партии следва да пристъпят своя егоизъм и да поглеждат в бъдещето.

Неправилно е новите български поколения да бъдат възпитавани с дух на омраза едни към други, на разделения отпреди 70 или 100 години. Ние искаме да се инвестират повече държавни средства за създаване на запомнящи се културни образци, които да показват героите на българската история. Героите и жертвите от 1912, 1918, 1925, 1944-45 г. трябва да бъдат представени в цялата им сложност и противоречивост, в цялото им богатство и сила. За да съберем българите отново, следва да върнем единството на своята история.

Второ. Ние от Движение „ЗАЕДНО за промяна“ ще водим политика на формиране на стабилна „средна класа“. Вместо сегашното разделение на 3% богати, 30% крайно бедни и  65% живеещи в несигурност със средни месечни доходи от около 500 евро. трябва да формираме стабилна средна класа, която да включва повече от 70% от всички граждани.

Единение на нацията има, когато държавата подпомага бедните и ангажира богатите в борбата за социална хармония. Опитът на социална Европа тук е безценен. Ние ще предприемем всички познати механизми за намаляване на бедността чрез по-справедлива данъчна система, необлагаем данъчен минимум, промяна в системите за социално подпомагане и т.н.

Трето. Ние се обявяваме за нова регионална политика. Това, което направиха правителствата през последните 20 години и особено трите правителства на Б. Борисов е разделение на България на няколко богати града и обезлюдяване на 2000 села и повечето малки и средни градове. Такава политика принуждава населението на селата и малките градове да напуска родните места. Бедният северозапад все повече се превръща в беден север.

Ние възнамеряваме с икономически средства и чрез инвестиции да свържем повече производства в по-слабите общини. Готови сме с проект за ново териториално деление. Ще приложим нова регулация за българското фермерство, което ще възроди стотици села.

Четвърто. През 90-те години на ХХ в. с много мъдрост и търпение ние съхранихме етническия мир в страната, създадохме наш, български етномодел. Днес това вече не  е достатъчно.

Икономическото положение на ромското население е повече от тревожно. Десетки хиляди млади роми не работят, не учат. Много от тях са носители на тежка битова престъпност. Въпреки усилията на полицията, тази престъпност взима вече хронични размери. В неравностойно положение са и повечето общини, където предобладават български турци. Доходите на това население остават по-ниски, а работните места са абсолютен дефицит.

Ние предвиждаме да създадем нови работни места, чрез насочим програми на населението. Нашата етническа политика трябва да бъде насочена към икономическата интеграция на всички етности, на всички общини. Само така можем да хармонизираме българското общество и да постигнем единение на цялата нация.

София

II.2020г.

 

 

Лъже ли ГЕРБ за икономическия растеж и защо?

Дискусия между трима професори по въпроса дали и защо българските власт лъжат за икономическия ни растеж:

https://eurocom.bg/show/zaedno-bulgari/7448

 

За кожата на един премиер

Корупционната сага около премиерът Борисов стана международна тема. Повече може да видите на следния линк:

https://eurocom.bg/show/zaedno-bulgari/7449

Българската приватизация – престъпление или наказание

Темата за българската приватизация е една от основните при анализа на българския преход.

В този линк може да  наблюдавате експертния разговор по темата между проф. Александър Томов – лидер на БСДЕ и Руси Статков – дългогодишен член на ръководството на Агенцията по приватизация и последващ контрол:

https://eurocom.bg/show/zaedno-bulgari/7391

ЕЛМА участва във футболен турнир на младежки политически организации

Младежката организация на партия „Българска Социалдемокрация – Евролвица“ – Европейска лява младежка алтернатива (ЕЛМА) взе участие в ежегодния вече футболен турнир организиран от АБВ младежи. Отборът на ЕЛМА бе воден от председателя на организацията и капитан – Димитър Митев.

Със самочувствието, но и отговорността на носители на купата от миналата година дадохме всичко от себе си да зарадваме многобройните си фенове и избиратели, но както е казал мъдрецът : „Играли смо добро – немали смо шанс“.

Важното бе, че показахме , че спортът може да обединява и да създава положителни емоции дори сред някои политически противници.

Младите от ГЕРБ отсъстваха от надпреварата – вероятно уплашени от факта, че това е състезание, в което те не контролират съдията, не броят гласовете и не могат да купят конкурентите.

 

 

За катастрофата в енергетиката

Бившият директор на Националната електрическа компания – Петър Илиев гостува на предаването „Заедно, българи!“ Г-н Илиев разкри истината за апокалипсиса в българската енергетика. Поредната катастрофа предизвикана от неграмотността на партия гроб.

 

Предаването може да гледате на следния линк:

 

https://eurocom.bg/show/zaedno-bulgari/7322

адв. Костадин Костадинов за истината за водната криза в Перник

Председателят на Движение „Заедно за промяна“ в гр. Перник – адв. Костадин Костадинов гостува в ефира на предаването „Заедно, българи“ по ТВ Евроком по темата за липсата на питейна вода в община Перник.

Ситуацията в Перник демонстрира в умален мащаб цялостната ситуация в държавата – безхаберие, липса на стратегия, стремеж към бързи кражби и обогатяване от страна на управляващите. Същото е положението и в здравеопазването, и в спорта, и в икономиката. Тихият, но значим протест на българските граждани се изразява в масовото бягство – трайна миграция през последните 10 години, в които партия гроб поради неграмотност и корумпираност провеждат геноцид срещу българския народ.

Предаването може да наблюдавате на следния линк:

https://eurocom.bg/show/zaedno-bulgari/7145

 

Зам.председателят на ПП БСДЕ гостува в предаването „Заедно, българи!“

Зам. председателят на ПП Българска Социалдемокрация  - Евролевица, д-р Радослав Радославов гостува в ефира на предаването „Заедно, българи!“, което се излъчва всеки вторник от 20:00ч. по единствената останала извън контрол на партия гроб телевизия – „Телевизия Евроком“.

 

Запис може да наблюдавате на следния линк:

https://eurocom.bg/show/zaedno-bulgari/7323

 

Организационна среща на Движение ЗАЕДНО за промяна

На 01.02.2020г. Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, от която ПП БСД – Евролевица е съставна част, проведе своя организационна среща. Беше анализирана актуалната политическа обстановка в страната. Атаката на гл. прокурор Гешев срещу президента Румен Радев бе определена като несъстоятелна като бяха представени и факти от професионалната биография на Иван Гешев и  преди всичко неговите многократни споразумения с престъпници, малобройните му внесени обвинителни актове, които в почти всички случаи са отхвърляни от съда. Неморално и неправилно е такъв човек  да огласява специални разузнавателни средства, още повече на генерал от ВСС, което е в правомощията на Военна прокуратура. Още повече, че самите записи не касаят по никакъв начин хипотезите в Конституцията, които предполагат импийчмънт на президента.

Делегация на „Движение ЗАЕДНО за промяна“ участва на 30.01.2020г. в Конгрес на Новия съюз на пенсионерите, който се проведе в ч-ще „Лиляна Димитрова“ в гр. София. Лидерът на обединените пенсионери Петър Петров с тревога отбеляза, че пернишките пенсионери могат да оцеляват с най-ниските си пенсии в Европа, но в условията на безводие и мръсен въздух оцеляването става истинско изпитание, а ако някой се спомине не е ясно дали ще го открият сред купчините боклуци.

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ подготовя в края на м. март 2020г. голям Национален форум, който ще обсъди и приеме програмни документи свързани с ускореното икономическо развитие на страната, нуждата от национално единение и преди всичко свалянето от власт на самозабравителите се лица от партия герб – довели страната до демографска, икономическа, социална и обществена катастрофа. И единствено  напускането на Великобритания от ЕС може да премести България от 28мо на 27мо място по всички водещи показатели.

 

 

проф. Александър Томов за пропуските в бюджета от таксите за хазарт

 

Председателят на ПП БСД – Е, проф. Александър Томов участва в БТВ по темата за обсъжданите промени в Закона за хазарта.

Видео от неговото участие може да намерите на линка по-долу:

 

https://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/aleksandar-tomov-dupka-ot-njakolkostotin-miliona-ne-mozhe-da-ostane-nezabeljazana-v-darzhavnija-bjudzhet.html?fbclid=IwAR0WkTXiZdv7jPJWs3_PdB9d0XPpZimRmzxXJrW_qr4w4IATjOP1WgM_dFI

 

 

Позиции по актуални въпроси и ретроспекция на 2019г.

Уважаеми Приятели,

Желаем много успехи и здраве през новата година и дано тя е по-успешна от предишната. Нека припомним някои от „успехите“ на партия ГРОБ през 2019г:

- Изтичането на лични данни на милиони българи през НАП;

- Увеличената от 1.07.2019г. минимална пенсия с 5,40 лв.

- Апартаментгейт, в който се оказа, че висши гербаджии са придобивали десетки имоти с неясен призход на средствата и на занижени цени с цел плащане на по-малки такси.

- Построените с европари частни къщи за гости на гербаджии вкл. и зам.-министри.

- Катастрофата на българския спорт, особено футбола и наглото и неграмотно поведение на Красен „Хипопотама“ Кралев.

- Намаление на новородените от 60 000 през 2010г. до 42 000 през 2019г.

- Уличаването на шефа на КОНПИ в придобиване на огромен мезонет с огромна тераса с неясно какви пари и „награждаването“ му като консул във Валенсия с нулеви знания по испански език;

- Избирането на Цацаров за шеф на КП КОНПИ след абсолютно безличния му мандат като главен прокурор;

- Едногодишният ремонт на 10 км от улица.“ Граф Игнатиев“ за милиони, който уби бизнеса на улицата (цена на монолитна пейка в размер на 10 218 лв. без ДДС и метално кошче за боклук за 988 лв. без ДДС)

- 113 млн. лв. за реконструкция на 3 км пътен възел във Варна и срутването на част от съоражението след първия дъжд;

- Подаръкът в размер на 43 млн.лв. от правителството на ГЕРБ към Георги Георгов за закупуване на т.нар. „дупка“ в центъра на Варна;

- Спорната зала в гр. Шумен (отново построена от Джи Пи Груп) за 13 млн.лв. с приходи (не печалба) за 6 месеца в размер на 29 000 лв.

- Трансферът на 1,34 млрд. лв от бюджетния излишък към държаваната фирма „Автомагистрали“ известна единствено с това, че поддържа пътища, към които няма интерес, за играждане на магистрала „Хемус“ без конкурс и търг. За отсечки, които дори нямат строителни книжа. Практика на фирмата  е да наема техника  от частни компании и да преотдава дейности, което е предпоставка за кражби, познавайки хората от герб.

- Катастрофата с Африканската чума и състоянието на държавата като ням свидетел на унищожаването на свинепроизводството. Унищожаването на екарисажите във Варна и Шумен за сметка на отпуснати 30 млн. лв от Агенцията по безопансност на храните на фирми (свързани с Румен Гайтански) с мобилни инсинератори с далеч по-малък капацитет и ефективност, заради което сега заряваме животните болни от африканска чума, което е изключително опасно.

- Новата тол система, в която държавата се оказва по-неспособен продавач на винетки от частната фирма „Капш“, като държавата печели 90 лв от винетка, за разлика от „Капш“, което печелят 97 лв.

- Доставката на електронни фишове на КАТ не чрез държавните български пощи, а чрез абсолютно криминалната и несъстоятелна куриерска фирма „Стар пост“.

 

и редица други….

 

Уважаеми Дами и Господа,

Позиции по актуални политически и обществени въпроси на ръководството на ПП Българска Социалдеморкрация – Евролевица може да намерите всеки вторник от 20:00ч. по ТВ Евроком в предаването „Заедно, българи!“ с водещ проф. Александър Томов.

 

https://eurocom.bg/shows/zaedno-bulgari

 

Протест срещу убийствата в Иран и за повече човешки права

Главният секретар на ПП БСД – Евролевица Димитър Митев взе участие в протест пред посолството на ислямска република Иран организиран от лидера на кюрдите в България – Саид Хусейни.

Протестът бе насочен срещу Али Хаменеи и неговата диктатура. Протестът бе за демокрация и права на гражданите на Иран, която прилича на държава от 15 век що се касае до правата на жените, например.

 

Местни избори 2019

Изминаха поредните местни избори в България. Коалиция „Движение „ЗАЕДНО за промяна“, от която партия БСД – Евролевица бе съставна част се яви в 49 общини и близо 30 района на страната като събра подкрепата на над 50 000 български избиратели.

Кандидатите ни показаха борбеност и компетентност в условията на тоталната репресия, на която бяха подложени. Целият ресурс на МВР бе впрегнат да покрива купуване на гласове, а структурите на партия герб (известна още като гроб) ходеха да отказват кандидатите на всички алтернативни организации с пари и натиск.

Окуражаващо е, че на доста места кандатите на герб не успяха да купят достатъчно гласове и да фалшифицират изборите.

Голяма загуба е крупната измама в София, където Мая Манолова реално победи, но с купуване на ромски гласове и подмяна на протоколи ОИКреши, че Фандъкова е спечелила. Движение ЗАЕДНО за промяна обжалва решението на ОИК – Столична, поиска да бъде назначена техническа експертиза с 29 конкретни задачи. Особено смущаващо е факта, че в интервю говорителят на ЦИК Андреев на 17.10.2019г. казва, че 770 граждани на други държави от ЕС имат право да гласуват на местните избори за цялата страна, а в протокола на ОИК установяваме, че само в София са гласували над 5800 души от други държави на ЕС – част от избирателен списък – част 2, който така и не ни бе представен.

Фактите и аргументите не бяха уважени от съдията, но един ден справедливостта ще настъпи – дали съдебна или божия.

 

Движение ЗАЕДНО за промяна има над 50 общински съветника и общински кметове в цялата страна и продължаваме своята дейност, за да предложим програма за ускорено икономическо развитие на страната, разработена от 10 български макроикономисти.

Откриване на кампанията на Движение ЗАЕДНО за промяна

На 28ми септември в зала 6 на НДК се проведе официалното откриване на предизборната кампания на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, част от която е партия Българска Социалдемокрация – Евролевица. На събранието присъстваха над 400 кандидати за кметове и общински съветници от цялата страна.

Бяха направени изказвания от Димитър Митев – ръководител на Националния предизборен щаб на „Движение ЗАЕДНО за промяна“, проф. Александър Томов – председател на ПП Българска Социалдемокрация – Евролевица, Настимир Ананиев – председател на партия „ВОЛТ“, Тома Томов – председател на партия „Европейска сигурност и интеграция“. В изказванията бе подчертано, че „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е гражданско-политическо обединение с ясно изразен опозиционен профил, противопоставя знанието, експертиzата и програмното началото срещу неграмотността, рекета и корупцията на сегашната власт.

 

Бе представена кандидатската листа в гр. София, която се състои от 51 души, както и кандидатите за кметове на райони в Столична община.

Бяха направени и изказвания от някои от кандидатите на „Движение ЗАЕДНО за промяна“ от страната като Стефан Димитров – кандидат за кмет  на Димитровград, Добрин Стефанов – кандидат за кмет на Варна, Йордан Михтиев – кандидат за кмет на Горна Оряховица, Росен Иванов – кандидат за кмет на Чирпан, Марин Генов – кандидат за кмет на Тетевен , Добромира Полименова – водач на листата в гр. Бургас, Костадин Костадинов – кандидат за кмет на Перник и др.

„Движение ЗАЕДНО за промяна“ участва на територията на малки и големи общини, които обхващат над половината от тероторията на страната.

 

В град София „Движение ЗАЕДНО за промяна“ издига кандидатски листи за общински съветници, кандидати за районни кметове и кметове на кметства, но решихме да подкрепим за кандидат за кмет на Столична община  г-жа Мая Манолова. Г-жа Манолова е допускала определени грешки на политическата сцена, за които публично се е извинила, за разлика от много други политици. Г-жа Манолова през годините се доказа като политик, който умее да се вслушва в проблемите на хората,  да предлага решения, заредена е с много енергия и амбиция да прекрати за тежките финансови злоупотреби в Столична община и да бъде кмет защитаващ интересите на София, а не поставено лице на Бойко Борисов, в каквато роля е сегашия кмет. Кандидатите за районни кметове на „Движение ЗАЕДНО за промяна“ , голяма част от които представители на БСД – Евролевица, участват в много мероприятия на г-жа Манолова, защото само ЗАЕДНО може да разбием монопола на партия ГЕРБ (известна още като ГРОБ) в София. Столичани и всички българи заслужават интелигентни управници с експертен или академичен произход, а не бивши мутри или техните гавази. Колкото по-скоро тази промяна бъде извършена – толкова по-голям шанс има да спасим България от масовото обезлюдяване, продължаващото икономическо изоставане и геноцида, който се упражнява над 2 млн. български пенсионери.

 

 

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ подаде документи за регистрация в ЦИК за местните избори – 27.10.2019г.

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ подаде документи за регистрация в Централната избирателна комисия. Коалицията включва партиите „Българска Социалдемокрация – Евролевица“, „Волт“, „Европейска сигурност и интеграция“ и „Родолюбие 2000″. Нека се обединим за ускорено икономическо развитие, за компетентни и грамотни кандидати за местна власт и да изкореним корените на криминалния октопод ГЕРБ от българските общини и от селата, които все още не са ликвидирали напълно!

Коалицията се представлява от Димитър Митев – гл. секретар на ПП БСД – Евролевица.

Летен лагер на Младите европейски социалисти

Между 31ви юли и 3ти август 2019г. в к.к. „Албена“ се проведе най-мащабното младежко политическо мероприятие в България от 1990г. насам. Това бе именно летния младежки лагер на Младите европейски социалисти  ( младежката организация на Партия на европейските социалисти), който бе домакинстван в България от Европейската лява младежка алтернатива (ЕЛМА) – младежката организация на ПП БСД- Евролевица и Младежкото обединение в БСП.

Присъстваха над 800 делегата и гости от цяла Европа – ръководители и членове на леви младежки организации, евродепутати, национални депутати, академични лица и др. По време на церемонията по откриване на лагера изказвания направиха председателя на ПП БСД – Евролевица проф. Александър Томов, Димитър Митев – председател на ЕЛМА и гл. секретар на ПП БСД – Евролевица, Сергей Станишев – председател на ПЕС, Николай Бериевски – председател на МО БСП, Деница Златева – БСП, Зита Гурмай – председател на ПЕС жени. В изказванията на Томов и Митев бе отбелязано, че кризата за идентичността на левицата е съществена, на последните европейски избори бяха чути уж леви лидери да говорят популистки, дясно, радикално, нехуманно. Именно поради този факт в политическото пространство се образува вакуум и празни ниши, в които успешно се наместват нови или други политически субекти. Липсата на силни лидери в европейската левица бе причина дори да бъдем обвинени като причастни за световната финасова криза, но ние не успяхме да се защитим. Доминираната преди 10-15 години от леви правителства Европа днес е доминирана от лица като Орбан и Борисов – популисти, които не могат да предложат нищо повече от създаване на изкуствени страхове от прииждащи милиони мигранти и  200 лв. минимална пенсия (190 лв  в Унгария и 220 лв в България). В изказването си пред над 600 делегата Димитър Митев посочи БСП остава най-голямата опозиционна и истински демократична партия в страната, но ръководството й има говорене и прояви, които отблъскват много леви избиратели – плосък данък, възхвала на Орбан, прогресивна партия, която говори за „традиционните християнски и семейни ценности“. БСП обаче не просто трябва отново да заговори на езика на прогресивните сили, на езика на социалдемокрацията, но и да осъзнае, че сама няма да може и няма да успее да свали мутро-олиграхичната власт на Пеевски, Доган и техния партньор Борисов.

След края на церемонията по откриване бе проведена вечеринка, в която всяка делегация трябваше да представи типична храна. Щандът на България представлявана от ЕЛМА бе изпълнен с глъч, вкусни гозби и политически дискусии.

В следващите дни бяха проведени десетки работилници и дискусии по теми свързани с бъдещето на Европа – федерално или национално, отношенията ЕС – Русия, човешките права, Китай от социализъм към социална демокрация, кризата на социалдемокрацията и редица други. Проф. Александър Томов бе гост-лектор в две работилници, като в тази за федерална Европа дори отредените два часа не стигнаха за изясняване на позиции с представител на младите федералисти, общински съветник в Брюксел и представителка на финладски социалдемократи.

В рамките на лагера бе проведен и т.нар. „Прайд“  – парад в защита на човешките права и по специално защита на хората  с различна сексуална ориентация и полова идентичност. Младежите от ЕЛМА като част от прогресивната левица подкрепиха напълно мероприятието, за което бяха и специално аплодирани.  Това е първият „Прайд“ в България провеждан извън София, който бе осъществен изцяло със съдействието на Младите европейски социалисти, което показва, че международното младежко ляво движение е единсвената алтернатива на социално слабите обществени групи, ограничаваните, репресираните и т.н.  Ние, младите социалдемократи от ЕЛМА, считаме, че политическата проституция и политическа педерастия особено в средите на т.нар. „патриоти“ е съществен повод за възмущение от страна на консервативно настроените български граждани, отколкото един парад на свободата да притежаваш и избираш какво да правиш с тялото си.

В заключителната церемония изказвания направиха новоизбраната председателка на младите европейски социалисти Алисия Хомс – най-младата депутатка в настоящия Европейски парламент, Ана Пиршкалава – гл. секретар на Младежкия социалистически интернационал, Май Йенсен – гл. секретар на Младите европейски социалисти и Димитър Митев – председател на ЕЛМА. Габриел Вълков – МО БСП. В заключителното си слово Митев благодари на участниците и гостите в лагера и пожела на всички при следващата им обща среща България вече да се управлява от грамотни, некорумпирани политици, които имат поне базови познания по английски език и не са бивши служители на СИК, ВИС и т.н..

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРA НА ПАРТИЙНИТЕ СУБСИДИИ

Във връзка с актуалната дискусия по намаляване размера или премахване на партийните субсидии Ви информираме за следното:
1. Преди няколко години се проведе референдум, който недвусмислено показа какво е мнението на  гражданите на най-бедната и корумпирана държава в Европа по този въпрос.
2. Дори и да считаме, че това е експертен въпрос, редица експерти са на категоричното мнение, че размера на партийните субсидии в България е прекомерен на фона на доходите и пенсиите.
3. При субсидия в размер на 1лв. на глас на година партиите ще получават достатъчно средства за дейност – за парламентарните между 100 000 лв и 1 млн. лв.
4. И в момента в закона същестува института на даренението и членския внос като методи за финансиране на политическите партии. Партия БСД – Евролевица, която е съставна част от движение „ЗАЕДНО“ се финансира именно по този начин години наред и има редовен организационен живот.
5. При досегашния  размер на субсидиите големите партии на монопола трупат средствата на депозит в банките  - те са прекомерни и служат за плащане на всякакви прищевки на партийните лидери – от бронирани Ауди А8, през нощувки по 10 000 лв. в луксозни хотели в Париж, до оборудване на две студия партийна телевизия за 10 млн. лв. Отделно те са основен ресурс и за купуване на гласове.
6. ПП БСД – Евролевица подкрепя премахване на субсидията и оставане на  финансиране на партиите само с членски внос и дарения, както от физически, но и от юридически лица при пълна прозрачност.
7. Подкрепяме и варианта за премахване на субсидията при запазване на сегашните постановки за финансиране от членски внос и дарения със съответните лимити ако медийните изяви за политическите партии станат безплатни. Напомняме, че по време на предизборна кампания тарифите на големите частни телевизии съвпадат напълно с търговските им тарифи или иначе казано – еднократно излъчване на клип или репортаж с продължителност една минути е около 34 000 лв с ДДС по БТВ и около 20 000 лв. с ДДС по Нова телевизия.

Летен младежки лагер Албена 2019

Имаме удоволствието да ви информираме, че между 31ви юли 3ти август т.г. в к.к. Албена ще се проведе най-голямото младежко политическо мероприятие в България от 1990г. насам. Говорим именно за летния младежки лагер на Младите европейски социалисти (младежката организация на партията на Европейските социалисти). (http://www.youngsocialists.eu/)

Домакини на лагера от българска страна са Европейската лява младежка алтернатива – ЕЛМА  (младежката организация на ПП БСД – Евролевица) и МО БСП (младежката организация на Българска социалистическа партия).

Програмата на лагера включва дискусии с участието на млади социалдемократи и социалисти, както и национални и евродепутати по над 50 теми сред които: младежка заетост, подоходно облагане, бъдещето на ЕС, борба с популизма, размяна на опит и практики в образователната система, здравеопазването и изобщо всички сфери на обществено-политическия живот. Ще има задълбочен разговор по фалшивите национализми в Европа, популизма и неадекватните становища на български политици по Пакта за миграция и Истанбулската конвенция, чиято основна цел е защита на младите жени от това да бъдат търгувани като добитък, да бъдат договаряни за сватба от родителите и редица други практики от минали векове, които, за съжаление все още са факт в някои части и сред някои общности на България.

Основна тема ще бъде и как България да се отлепи от европейското дъно по доходи и стандарт на живот, за което основна заслуга има управляващия ни вече 1/3 от целия български преход министър-преседател мутра.  Много от чуждестранните делегати с недоумение коментират международни изяви на Б. Борисов като твърдят, че толкова нелеп и прост човек не са виждали не просто на международната политическа сцена, а изобщо.  Геноцидът, който партия ГЕРБ (известна като ГРОБ) упражнява над българското население е международно известен преди всичко чрез хилядите евакуиращи се от България млади и стари в търсене на спасение от неграмотността и издигнатата като начин на съществуване корупция от мутрата и неговия кръг олигарси и бандити.

Водач на делегацията на младите социалдемократи от ЕЛМА ще бъде Димитър Митев – председател на организацията. Групата на ЕЛМА ще включва младежи от цялата страна.

На официалното откриване изказване ще направи председателя на ПП Българска Социалдемокрация – Евролевица – проф. Александър Томов.

Социалдемократите като част от Движение „ЗАЕДНО“ в изборите за членове на ЕП

Отминаха 9 дни от европейските избори и е време за равносметка. ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ и ПП „Християн-социален съюз“ се обединиха в Коалиция „Движение ЗАЕДНО“. Ние сме доволни от резултатите на тези избори, защото главната политическа цел, която си поставихме е постигната. Изказваме благодарности на всички, които участваха в нашата изключително наситена със събития кампания, за тяхната всеотдайност и подкрепа. Кампанията протече под мотото - „По-силна България в обновена Европа“.


Движение „ЗАЕДНО“, в което участват едни от най-изтъкнатите български професори, е автор на алтернативната „Програма за ускорено развитие на България“, част, от която е и Програмата „По-силна България в обновена Европа“ (По-силна България в обновена Европа). Движение „ЗАЕДНО“ бе един от малкото политически субекти през изминалата кампания, които имаха самочувствието да отразяват своите мероприятия в предизборните хроники по БНТ – с пълните зали, с високото ниво на изказвания и призиви от страна на членовете на листата на Движение „            ЗАЕДНО“. Предаването „Заедно за промяната“, което се излъчваше всеки вторник по телевизия „Евроком“ беше верен спътник на Движението и даде на глас на проблеми, за които другите медии се страхуват да говорят (Гледайте).

Потвърди се прогнозата ни, че ГЕРБ ще върви надолу, а БСП няма да качи своя резултат. Независимо от формалната победа на ГЕРБ, техните гласове представляват под 10% от броя на избирателите, а при БСП е още по-нисък. Политическият вакуум видимо се увеличава.  Той е следствие на общото отчуждение на българите от политическата система, на омерзението от корупцията на двете основни партии и от незаинтересоваността от европейските избори като цяло. Активността на тези избори е най-ниската за целия период на демокрация (около 30%). Зловещото е, че тази активност е 2 пъти по-ниска от средната за Европа, което във всички случаи означава продължаващо отчуждаване на българското общество от европейското семейство, изразено в криза на доверието на българите, едновременно в управляващата класа и в европейските институции. Проблемът за алтернатива на управляващите на ГЕРБ остава нерешен, но вече е ясно, че това не може да бъде БСП, не може да бъде Марешки, не могат да бъдат и ВМРО.

 

Въпреки че резултатите на Движение „ЗАЕДНО“ са под очакваното, те не трябва да се драматизират. Практически всички областни и общински структури бяха създадени в периода февруари – април, а в някои областни центрове и по време на кампанията. Този факт, а и също лишаването ни от участие в големите телевизии, попречи за Движението да научи по-голяма част от обществото. Ние многократно показахме, че участие в Европейските избори е само първата крачка към по-голямата цел – местни и предсрочни парламентарни избори. Движение „ЗАЕДНО“, като се има предвид, че то е създадено само преди година (Създаване на Движение „ЗАЕДНО“) дори изпревари партии, които използваха много по-голям ресурс в кампаниите си.

 

Кампанията бе белязана от редица тематични събития. Едно от тях беше инициирано от група младежи и Димитър Митев – политическия секретар на Движение „ЗАЕДНО“, главен секретар на БСДЕ и председател на Европейска лява младежка алтернатива – младежката организация на партия БСДЕ. След дълги години очакване бе открит паметник на корупцията в България – най-корумпираната държава в ЕС, с нула осъдени за корупция лица. Кандидатът за представител на България в Европейския парламент и представляващ Коалиция „Движение ЗАЕДНО“ Димитър Митев и симпатизанти избраха площада пред централата на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ), която се намира до ул. „Граф Игнатиев“ за откриване на паметника, като символ на грабежа, безнаказаността и наглостта на партиите, управлявали ни през целия преход. Паметникът бе открит с традиционното прерязване на лента, която всъщност бе тоалетна хартия, а самият паметник представляваше натуралистична композиция от тиква набодена на пръчка от парцал. Всички съвпадения между тиквата и псевдоними на лица от криминалния контингент от 90-те години не бяха случайни (Вижте репортажа).

На 24-ти май във връзка със завършването на предизборната кампания имахме удоволствие да проведем Концерт пред НДК с участието на легендата на българската естрада и поп музиката – Петя Буюклиева. Тя изпълни някои от вечните шлагери и евъргрийни, в микс от политически речи от участниците в кандидатската листа на Коалиция „Движение ЗАЕДНО“. Емблематичен момент бе развяването на българското знаме. Българският флаг със своите над 60 метра дължина обедини млади и стари – ЗАЕДНО.

 

Продължавайте да следите сайта на Движение “ЗАЕДНО“ – http://www.zaednobg.eu/ и FB страниацата FACEBOOK/Заедно.

Ето и част от медийните изяви на представители на Коалиция „Движение ЗАЕДНО“:

1. Предизборен диспут в гр. Русе, участва Тони Баждаров: https://izbori.bnt.bg/disputi-single/evropa-na-regionite-regionalna-politika-i-razvitie-disput-ot-ruse/

 

2. Предизборен диспут в гр. Варна, участва Любомир Дончев: https://izbori.bnt.bg/disputi-single/vtori-predizboren-disput-po-bnt-2/

 

3. Предизборен диспут в гр. Русе, участва д-р Радослав Радославов: https://izbori.bnt.bg/disputi-single/parvi-predizboren-disput-po-bnt-2/

 

4. Интервю с д-р Радослав Радославов: https://izbori.bnt.bg/analizi-single/evroizbori-2019-d-r-radoslav-radoslavov-kandidat-za-evrodeputat-ot-kp-dvizhenie-zaedno/

 

5. Интервю с Мария Пиргова: https://izbori.bnt.bg/analizi-single/evroizbori-2019-mariya-pirgova-kandidat-za-evrodeputat-ot-dvizhenie-zaedno/

 

6. Интервю с Димитър Митев: https://izbori.bnt.bg/analizi-single/evropejski-izbori-2019-dimitar-mitev-kandidat-za-evrodeputat-ot-dvizhenie-zaedno/

 

7. Интервю с проф. Ганчо Ганчев: https://izbori.bnt.bg/analizi-single/intervyu-s-prof-gancho-ganchev-kandidat-za-evrodeputat-na-dvizhenie-zaedno/

 

8. Интервю с проф. Александър Томов: https://izbori.bnt.bg/analizi-single/politichesko-intervyu-s-aleksandar-tomov-vodach-na-lista-za-kandidati-za-evrodeputati-ot-koalitsiya-dvizhenie-zaedno/

 

9. Интервю с проф. Динко Динков: https://izbori.bnt.bg/analizi-single/evroizobri-2019-prof-dinko-dinkov-kandidat-na-dvizhenie-zaedno/

 

10. Предизборна среща в гр. Бургас: https://izbori.bnt.bg/predizborna-hronika/aleksandar-tomov-sranata-se-razdira-ot-koruptsionni-skandali/

 

11. Откриване на паметника на коруцпията: https://izbori.bnt.bg/predizborna-hronika/kandidatat-za-evrodeputat-ot-dvizhenie-zaedno-dimitar-mitev-otkri-pametnik-na-koruptsiyata/

 

12. Представяне на книгата: „България в Еврозоната – нов етап и нови предизвикателства“, https://izbori.bnt.bg/predizborna-hronika/prof-gancho-ganchev-vlizaneto-v-evrozonata-e-edinstveniyat-ratsionalen-izbor/

 

13. Предизборна среща в гр.Пловдив: https://izbori.bnt.bg/predizborna-hronika/prof-d-r-aleksandar-tomov-tryabvat-novi-politicheski-sili-i-chistka-v-tezi-koito-se-narichat-bsp-i-gerb/

 

14.  Среща с Нов пенсионерски съюз: https://izbori.bnt.bg/predizborna-hronika/dvizhenie-zaedno-podpisaha-sporazumenie-za-satrudnichestvo-s-nov-pensionerski-sayuz/

 

15. Предизборна среща в гр. София: https://izbori.bnt.bg/predizborna-hronika/eleonora-vasileva-12-godini-sled-vlizaneto-ni-v-evropejskiya-sayuz-balgariya-se-otkloni-ot-evropejskiya-ni-pat-na-razvitie-dohodite-izostanaha-koruptsiyata-protsaftyava/

 

16. Предизборна среща в гр. Добрич: https://izbori.bnt.bg/predizborna-hronika/vodachat-na-listata-na-dvizhenie-zaedno-aleksandar-tomov-se-sreshtna-sas-simpatizanti-v-dobrich/

 

17. Предизборна среща в гр. Сливен: https://izbori.bnt.bg/predizborna-hronika/aleksandar-tomov-ot-dvizhenie-zaedno-prizova-za-edinenie-na-vsichki-balgari-nedovolni-ot-koruptsiyata-i-niskite-dohodi/

 

18. Интервю на проф. Александър Томов при проф. Вучков: https://eurocom.bg/shows/video/vremena-i-nravi/10399

 

19. Дискусия в София: https://eurocom.bg/shows/video/zaedno-za-promianata/10212

 

20. Дискусия в София – 2: https://eurocom.bg/shows/video/zaedno-za-promianata/10213

 

21. Среща в София – 1: https://eurocom.bg/shows/video/zaedno-za-promianata/10346

 

22. Среща в София 2: https://eurocom.bg/shows/video/zaedno-za-promianata/10347

 

23. проф. Иван Станков при Николай Колев: https://eurocom.bg/shows/video/delnici/10416 (след 20та минута)

 

Отзвук от изминалата национална конференция на движение „Заедно“

На 17ти март в зала 6 на Националния дворец на културата се проведе втората Национална конференция на движение „Заедно“.  Присъстваха над 400 делегата от цялата страна. Присъстваха и гости представители на различни посолства, политически партии и неправителствени организации.

Докладчиците представиха следните  политически документи:

1.      ДЕКЛАРАЦИЯ на Втората национална конференция на Движение „ЗАЕДНО“ до Европейската комисия, Европейския парламент и европейските правителства;

2.      ДОКЛАД на антикорупционната комисия към Движение „ЗАЕДНО“ – “Няма място за компромис”.

3.      “По – силна България в oбновена Европа” тезиси на гражданското движение „ЗАЕДНО“ в изборите за Европейски парламент–2019 г.

4.      Кодекс на честта

Документите бяха представени от проф. Динко Динков, проф. Александър Томов, д-р Радослав Радославов, Димитър Митев и др.

 

Последваха множество изказвания и оживена дискусия, както по документите, така и по бъдещите действия, които трябва да се предприемат, за да бъде изведена страната от тежката икономическа, социална и демографска криза, в която се намира в момента.

Бяха направени следните номинации за кандидати за Европейски парламент от Република България от кандидатска листа на движение „Заедно“. Номинираните бяха следните:

1.      проф. д-р Ганчо Ганчев

2.      проф. д-р Трендафил Митев

3.      проф. д-р Иван Станков

4.      проф. д-р Искра Балканска

5.      проф. д-р Александър Томов

6.      проф. д-р Никола Алтънков

7.      проф. д-р Динко Динков

8.      проф. д-р Мария Пиргова

9.      д-р Димитър Кисимов – председател на Националния пенсионерски съюз

10.   д-р Димитър Митев – политически секретар на Движение „ЗАЕДНО“

Проф. Алтънков заяви, че е поласкан от номинацията и доверието, но заяви, че се оттегля от листата, за да даде път на по-младите.

След края на конференцията, около 16:00ч. с начална точка пилоните на НДК и крайна точка Съдебната палата, делегатите на конференцията и граждани подкрепящи идеите на движение „Заедно“ проведоха  митинг-шествие по време, на което различни говорители посочваха основните акценти от програмата на движение „Заедно“, както и именуваха и атакуваха пороците и деформациите на настоящата власт.

Пред сградата на Съдебната палата пред събралото се множество бе изчетен Доклада на антикорупционната комисия към Движение „ЗАЕДНО“ – “Няма място за компромис”., който представлява своеобразен сигнал до Прокуратурата за крупни корупционни афери.

Повече за медийното отразяване на мероприятието може да намерите на следните линкове:

https://eurocom.bg/shows/video/zaedno-za-promianata/9765

https://eurocom.bg/shows/video/zaedno-za-promianata/9774

http://news.bnt.bg/bg/a/dvoyno-po-visoki-zaplati-i-pensii-obeshchavat-ot-grazhdansko-dvizhenie-zaedno

http://bnr.bg/horizont/post/101094468/dvijenie-zaedno-shte-uchastva-v-izborite

https://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2019-03-22/dvizhenie-zaedno-vdigane-tempovete-na-rastezh-i-poveche-sredstva-za-zaplati-i-pensii-e-pechelivshata-formula-za-po-dobro-upravlenie-na-stranata

https://www.tvevropa.com/2019/03/dvizhenie-zaedno-izdigna-maya-manolova-za-kmet-na-sofiya-bez-tya-da-znae/

https://eurocom.bg/shows/video/zaedno-za-promianata/9846

 

Снимките от мероприятието може да намерите тук:

https://www.facebook.com/pg/zaednoreferendum/photos/?tab=album&album_id=422073575216975&__xts__%5B0%5D=68.ARC3i7cT1c-J7eZiVegJhHtGGpcyd5fX9ezW6K4DRzxhVUWuTpHKMdX8OKca1H2VmZtoJeibefq__PCgFg3JhhtaONg4qXJ60ALUCqorIiYTouxaAFkn_k0KR4cuClkf93dIan84sWdZqvs9xa8MLLB_IXIcZCYJYhDLZrChfRzYMeSjRiyhW4tDoD9DEzXiy1eCaJBfC0CMDV5SBrDfOsPzsZWW0worJAEmMHffutzQEF8wPJVNJx0yB8sb1_829tAUkzc3dxov9FgUMT9PMTGF88vIgSty-_nqRRXhoIj713IM2dIDUuy8q0UxFK_fh1nr2Gyyilq7MTyVYIVLqWO1bNSIRlpOy76TPht29kNVAqVyPJRLD4MaYV1FYSnulqvhvywwv0cy9UFEOjlbXZfWnXtcqNlhY8hVM2FI5XpFwk_LSkp5L0FALKOgIhWMJBovJr9_S96ftL8VGQ&__tn__=-UC-R

 

Не на последно място ви призоваваме да не пропускате да гледате всеки вторник от 20:00ч. по телевизия „Евроком“ предаването „Заедно за промяната“, от което може да научите  новостите покрай дейността на движение „Заедно“, да получите анализ на актуални политическите събития от страната и чужбина.