Заседание на НПС на БСД – Евролевица

Измина поредната изборна кампанията. Направихме десетки срещи, предложихме най-добрата предизборна програма базирана на конкретика, а не имагинерни идеи с пожелателен характер. Липсата на наше представителство в секциите предопредели да бъдем лесна плячка за представителите на партиите на монопола, които са направили невалидни стотици, вероятно хиляди наши бюлетини. Те са против електронното и машинно гласуване именно заради това – за да могат да правят бюлетините на опонентите невалидни и да дописват гласове за себе си чрез непрочистените избирателни списъци.
Десетки наши членове и симпатизанти не откриха гласовете си в секциите, но това ни мотивира още повече да продължаваме напред. Много скоро, когато неграмотните лица, които сега формират поредната цинична коалиция доведат държавата до там да не може да плаща пенсии и заплати, тези хора ще бъдат линчувани – независимо колко вестника и телевизии са под техен контрол.
Коалицията на недоволните постигна няколко значими резултата:
1. Обедини в едно двете единствени реално действащи социалдемократически партии – БСД – Евролевица и БСДП.
2. Разработи и разпространи уникална предизборна платформа във всички сфери на държавното управление.
3. Беше единствената формация, която ясно и конкретно критикуваше управленията на ГЕРБ, БСП, ДПС, НДСВ, РБ, АТАКА и т.н. Именно и поради това нашият агитационен клип по БНТ бе спрян след три излъчвания, а по Нова телевизия бе напълно отказано да бъде излъчен – безпреценден акт на политическа цензура.
4. Представители на Коалиция на недоволните бяха най-активните и най-подготвени участници в диспутите по програмите на БНТ, БНР и други медии.
Истина е, че комично изглеждащи формации (Реформаторски блок, Марешки, Първанов и др.) взеха повече гласове от нас, но за съжаление изборите в България не се печелят с идеология и знания, а с купуване на гласове и лумпенизация.
Във връзка с гореизложеното ще бъде проведено  разширено заседание на Националния партиен съвет на БСД – Евролевица, който ще се проведе на 22.04.2017г. (събота), в гр. София, хотел „Арена ди сердика“ (ул. „Будапеща 2-4) от 12:00ч. при следния дневен ред:
1. Отчет на изминалата предизборна кампания;
2. Анализ на актуалната политическа обстановка;
3. Разни.

Лицата на Коалиция на недоволните

Програма на Коалиция на недоволните “SOS България“!

Коалиция на недоволните “SOS България“!

(БСДE, БСДП, ХСС)

I.  Реформа ‘’Антикорупция’’

 

1. Публично рaзследване на 15те най-крупни сделки с държавни активи през последните 20 години от специализиран анитикорупционен съд.

 

 

2. Нови законодателни решения за гарантиране независимостта на съдебната система, включително премахване на парламентарната квота на ВСС.

 

 

 

3. Забрана на сделки с държавно имущество с офшорни фирми и подставени лица – основна форма на обогатяване на корумпирани политици.

 

4. Промени в Наказателния кодекс срещу най-типичните престъпления с държавни активи, заменки на гори и земи.

 

5. Създаване на независим Държавен орган за оценка на активи, който да замени консултанските фирми.

 

6.Пълна прозрачност на държавните поръчки и приватизационните сделки и недопускане държавни поръчки да се преодават на по-ниски цени на други фирми.

 

II. Реформа: Информационните права на българските граждани.

 

1. България е на последно място по свобода на медиите в Европа. Нашата Коалиция изразява своето възмущение от лъжите на управляващите, от прикриването на истината за бюджета, за дълга, за сделките с държавно имущество, за реалното положение на хората в селата и малките градове.

 

 

 

 

 

 

 

2. Коалиция на недоволните предлага законови промени, които да гарантират 100% информираност на гражданите за бюджетните приходи и разходи за страната като цяло и за отделните държавни структури – общини, държавни форми, образование и т.н.

 

 

 

 

3. Поправки в Наказателния кодекс за укриване на информация за държавните приходи и разходи.

 

III. Реформа на избирателната система и промени в Конституцията на страната.

 

1. Коалиция на недоволните не смята, че се налага приемането на нова Конституция на страната. Това не е нито реалистично, нито разумно предложение. Възможни са частични подобрения в Коалицията, което не налага свикването на Велико народно събрание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Коалиция на недоволните е за следните промени в законите за изборите.

 

- изчистване на избирателните секции, където има вероятно около 0,8 – 1 млн. „мъртви души”.

- намаляване на субсидията за партии до 1-3 лева на глас;

- заменянето на сегашната изборна администрация от партийни активисти (СИК, РИК) с професионална такава;

- въвеждане на електронно гласуване;

- промени в избирателните райони съгласно промяната в броя на населението;

- допускане на смесена избирателна система само след промяна в териториалната структура на страната.

 

VI. Реформи на бюджета и финансите

 

1. Тази реформа е една от най-важните разлики между нашата програма и тази на БСП и ГЕРБ. Причината е в много силния икономически екип, с който ние разполагаме и в степента на конкретност на нашата програма.

 

 

 

2. Нашата Коалиция смята за напълно реалистично:

- Увеличаването на приходите от акцизи с около 1,2 млрд. лева годишно, чрез нова методика на контрол върху вноса на горива и енергоносители;

- Увеличаване на приходите от ДДС с около 600 млн. лева годишно, чрез нова схема за макроикономически контрол;

- Ние възнамеряваме да върнем в бюджета (или като държавни активи) всички средства от доказано криминални и неефективни сделки.

 

3. Коалиция на недоволните е за следните промени в данъчните закони:

- Замяна на плоския данък с пропорционален с три скали- 0 %-за най-бедните, 10% на средната класа и 20% за доходи над 7000 лева месечно;

- Освобождаване от ДДС (при строг контрол) на лекарства за онкоболни и други хронични болести, образование и издаването на книги;

- Нулев данък „печалба”, ако тя се ре-инвестира с цел технологично обновяване или нови работни места.

 

 

4. Нашата Коалиция е за мащабни реформи на Българската фондова борса, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията. Целта е издигане нивото на капиталовия пазар, като условие за инвестиции и привличане на външни средства.

 

5. Преминаване към „мек” валутен борд, като подготовка за влизане в еврозоната. Става дума за съществени промени, но не за пълен отказ от валутния борд поради опасност от висока информация.

 

 

6. Допълнителни законови улеснения за кредитирането на българските фирми.

 

7. Законова регламентация на кредитните кооперации и сдружения. / Те се формират съгласно чл. 36 от Закона за кооперациите, а Взаимоспомагателтите каси са още по Указ от времето на Живков, който не е отменен. Законопроект съм внесъл в НС още през 2001 г. и минат не минат 5 години се сещат че имало такъв, когато стане скандал с фалита на някоя „псевдопопулярна каса“. После всичко се забравя като неудобно. Последният скандал е пресен от 2016 г. в Сливен и Дупница/.

 

 

V. Реформа: Инвестиционна „нишова” стратегия и догонващо развитие.

1. Икономическият екип на Коалицията и по специално професор, А. Томов е автор т.н. концепция за „нишови” инвестиции като мотор на икономическата и като условие за догонващото развитие. Това е друга отлика на програмата на Коалицията от всички други програми.

 

 

2. В концепцията са включени 12 стратегически проекта, които сами по себе си обезпечават икономическия растеж от над 5% средногодишно.

3. ”Нишовите” инвестиции предполагат и т.н. „оазисни” финансови технологии като мотор на растежа.

4. Сред 12-те стратегически „нишови” проекта два са в селското стопанство, три в информационните технологии, два в енергетиката, една в металургията, два в туризма по един в здравеопазването и транспорта.

 

5. Засилване на съвместната работа и проекти са мултинационални корпорации, научни центрове и български предприемачи.

 

VI. Реформа: Доходи и безработица.

 

1. Коалиция на недоволните отхвърля цялостно политиката на доходите през последните 20 години. Автори на тази политика са СДС (1997-1998г.). Продължители са НДСВ, БСП и ГЕРБ.

 

 

2. Нашата Коалиция отхвърля наддаването между партиите за нови доходи и ги определя като популизъм. Ние смятаме за повишаване на доходите, но като следствие на икономическия растеж и производителността на труда.

 

 

3. Законово решение на въпроса с заработените, но неизплатени заплати /законопроект от 2012 г. внесен в НС/
4.  Въвеждане на семейно подоходно облагане. /Текстовете по законопроект на ОДС бяха приети и действаха в периода 2004-2008 г. и отпаднаха в въвеждането на плоския данък. БСП и сега спекулират, че ще въведат такива елементи, но те премахнаха съществуващите през 2008 г.

 

5. Ние сме историческите първи автори на концепцията за минималното почасово заплащане и минималната заплата в България. И сега както преди 17 години, предлагаме всяка година заедно с бюджета да се приема ниво на минимални задължителни доходи, обвързвано с икономическия растеж и производителността на труда.

 

6. При икономически растеж от средно 5% годишно е реалистично минималната работна заплата да достигне през 2020г. – 600лв., а минималната пенсия – 400лв. Намиране за реалистично увеличаването на минимална пенсия на 300 лева и минималната работна заплата на 500 лева от 01.2018г.

 

7. Нашата Коалиция е за постепенно въвеждане на безусловен базов доход за всички българи от 2022г.

 

 

8. При избрания от нас инвестиционен модел доходите на българските граждани могат да достигнат приблизителни средно европейски равнища (Чехия, Унгария) през 2022-2025г.

 

VII. Реформа здравеопазване

1. Българското здравеопазване е в тежка криза. Средствата хронически не стигат. Дълговете на болниците достигат 500 млн. лева. Една трета от гражданите отказват или не могат да се осигуряват. Българите доплащат на 30% от общите средства за здравеопазване.

 

2. От 2000г. досега българските социалдемократи предлагат алтернативна система за финансиране на здравеопазването. Днес ние предлагаме цялостен алтернативен модел, който включва:

- премахване на монопола на НЗОК и замяната й с 6-10 здравни каси, организирани като информационни финансови центрове.

- Натрупване на здравните вноски на всеки български гражданин на персонална електронна карта, както и пълна информация за здравния му статус.

- запазване на контрола на всеки гражданин върху вноските и разходите на своята здравна карта;

- свободен избор на всеки гражданин на болнично заведение, лекарства и тип лечение;

– ангажиране на бюджетните средства само за Спешна помощ и за някои хронични заболявания свързани със скъпоструващо лечение.

Ние се ангажираме с прилагането на тази радикална здравна реформа, която е същевременно социална и пазарно ориентирана. Тя предполага конкуренция между всички болнични заведения и лекари за спечелване на пациенти и контрол на всеки пациент върху разходите на своето лечение.

 

VIII. Реформа: Образование и наука

 

1. Българското образование е в криза. Изоставането на другите европейски страни става все по-очевидно. Десетки хиляди деца напускат училище. Хиляди семейства пращат децата си да учат в чужбина.

 

2. Нуждаем се не от скромни промени, а от мащабна реформа на критерии, стандарти и форми на обучение.

 

 

 

 

3. Нашата коалиция предлага:

- пълна компютъризация на учебния процес, чрез осигуряване на компютър на всеки ученик след 3 клас;

- единни стандарти за програми и оценка за всички 2014г. общообразователни училища и 723 професионални гимназии и колежи, общи стандарти и други изпити.

-индивидуализация на учебния процес спрямо талантите и интересите на всеки ученик’

- подготовка и преподготовка на велики учители;

- увеличаване на средствата за висше образование включително за наука и за заплати на преподавателите.

 

 

 

 

 

IX. Реформа: Отбрана и сигурност и външна политика

 

1.Коалиция на недоволните си поставя следните стратегически цели пред страната:

- влизане на страната в Шенген;

- увеличение на разходите;

За отбрана до 2% от БВП съгласно поетите ангажименти към НАТО и ЕС.

- влизане на България в еврозоната;

- промяна в Дъблинския регламент и обща защита на границите на Европа;

- нови интеграционно образование със страните от ЕС.

 

2. Приемане на нова по-детайлна отбранителна стратегия на България под егидата на президента на страната. В частност тя включват:

- закупуване на две нови ескадрили за нуждите на ВВС;

- закупуване на нови 4-6 кораби за нуждите на ВМС;

- допълнително комплектоване на сухопътните сили на България.

 

3. Нашата Коалиция е за преструктуриране на силите на МВР, чрез навлизането на нови модерни технически средства за наблюдение и защита на населението и на служителите. Цялостната модернизация на дейността на МВР е необходима в следващите няколко години.

 

 

4. Противодействието на тероризма е решаващо звено на работата на органите на сигурността в т.ч. на ДАНС, разузнаването на МВР.

 

 

 

5. Нашата Коалиция е за подобряване на отношенията с Русия и Китай. Цели: 1. Премахването на отрицателните търговски салда с Русия; 2. Превръщането на Китай в основен инвестиционен партньор на страната

 

6. Коалицията се обединява срещу партизирането на службите за сигурност под каквато и да е форма.

 

 

7. Възнагражденията на полицаите значително изостанаха през последните години. Необходимо е повишаване на възнагражденията, особено на оперативните служби.

 

 

X. Реформа: Култура

 

1. Съхраняване на българската нация и нашата идентичност изискват удвояването на бюджета за култура до 1% от БВП и определянето на ясни приоритети за нейното развитие.

 

2. Ние сме за фиксиран бюджет за всеки държавен културен институт.

 

 

 

3. Ние смятаме, че заплатите на артисти, режисьори и други творчески работници в културните институти са силно подценени.

 

4. Според нас се налага да се изготви нов Национален план за археологическото ни наследство.

 

XI. Реформа: Спорт

 

1. Както и в повечето други сектори на обществения живот и спортът навлезе в обща криза.

 

2. Коалицията на недоволните е за превръщането на българските училища и университетите в спортни центрове.

 

3.Материалната база за масов спорт е абсолютен приоритет на нашата Коалиция.

 

 

Напусна ни д-р Красимир Христов

Изненадващо на 28.02.2017г. почина председателя на областната организация на БСД – Евролевица  във Варна д-р Красимир Христов.
Д-р Христов бе изявен и уважаван социалдемократ, общественик, университетски преподавател, човек с винаги твърда, ясна и принципна позиция по различни въпроси.
Ръководството на БСД – Евролевица изпрати венец и съболезнования на семейството.

Представяне на политическата програма на Коалиция на недоволните

Уважаеми Дами и Господа,

На 11ти февруари в гр. София бе представена политическата програма на „Коалиция на недоволните“. В препълнената зала с представители от над 180 общини и 24 области на страната изказвания направиха: д-р Радослав Радославов, доц. Мария Пиргова,  Кремена Будинова, Емил Емилов, Жорж Ганчев, проф. Александър Томов, проф. Ганчо Ганчев, Николай Минков, Стефан Урумов и др.

Към Коалицията официално се присъедини и Българската социалдемократическа партия с председател Йордан Нихризов. Това е исторически факт предвид дългогодишното разделение в социалдемократическия сектор.

В следващите дни ще се формират и регистрират и кандидат-депутатските листи на Коалицията. По-долу в настоящата публикация ще намерите и политическата програма на Коалицията на недоволните – БСД – Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз, която бе единодушно приета.

Десет реформи, без които България не може

(Програмата, от която ще спечелите)

 

Ние бяхме противници на политиката на БСП, СДС, НДСВ и ГЕРБ през последните 25 години. Ние искаме не миграция, а мащабна политическапромяна. Десетте реформи, които прилагаме могат да променят България.

I.Реформа „Антикорупция”

Корупцията по висшите етажи на властта достига застрашителни размери. Тази корупция прогонва чужди и наши инвеститори. Тя разрушава българската държавност, съсипва авторитета на майка България пред целия свят. Правителствата на СДС, НДСВ, БСП и ГЕРБ не само не спряха това грозно явление, но допуснаха ние българите да станем безспорни шампиони по корупция в Европа.

Корупцията по висшите етажи на властта е главната причина да не бъдем приети в Шенген и дори да не ни допуснат до членство в Еврозоната. Има реална опасност, поради корупцията да останем трайно в периферията на Европа. Ето защо борбата с корупцията по висшите етажи на властта е национален въпрос, въпрос над въпросите за съвременната българска държава. ГЕРБ и БСП отбелязват този проблем, може би, защото се страхуват заради себе си.

За да върнем доверието на българите, за да върнем доверието на европейската общественост в нашата държава ние предлагаме:

1.            Публично разследване на всички крупни сделки с държавно имущество и активи през последните 20 години от специализиран антикорупционен съд.

2.            Изготвяне на списък за всички сделки на държавата, за които има обосновано предложение, че имат корупционен характер и които са с висока обществена значимост.

3.            Допълнителни законодателни решения с оглед гарантиране на независимостта на съдебната система, включително премахване на парламентарна квота при избора на новия Висш съдебен съвет.

4.            Забрана за сделки с държавно имущество и активи и държавни поръчки с офшорни фирми и подставени лица – основна форма на обогатяване на корумпирани политици.

5.            Осъвременяване на Наказателния кодекс чрез нови текстове срещу най-типичните престъпления с държавни активи: предумишлени фалити, обезценяване на активи, заменки на гори и земи.

6.            Създаване на независим Държавен орган за оценки на активи, чието становище да бъде задължително за други държавни институции и който ще замени ангажирането на консултантски фирми.

7.            Пълна прозрачност при възлагането на държавни поръчки и приватизационни сделки чрез нови законови процедури и премахване на влиянието на висшите етажи на властта при определяне на победителите в тендерите.

8.            Недопускане държавни поръчки да се възлагат на фирми, които преодават поръчките на други фирми, на много по-ниски цени.

II. Реформа на Бюджета и финансите

„Коалиция на недоволните“  е за промяна във философията на бюджетиране и управлението на държавните финанси. Ние отхвърляме:

-          Бюджетната политика, при която се правят формални излишъци при едновременно недофинансиране на цели сектори като образование, отбрана, здравеопазване и подържане на пътната инфраструктура.

-  Трупането на големи държавни дългове, както при последно управление на ГЕРБ (2014-2016г.), без това да води до икономически растеж;

-  Анонимно разходване на държавни средства, което често води до корупция;

- Скрито увеличаване на държавния дълг, чрез увеличаването на дълга на държавните фирми, без това да се отчита в разходната част на бюджета

Нашата Коалиция се ангажира с нова бюджетна политика основата на следните предложения:

- Увеличаване на приходите от акцизи с около 1,2 млрд. лева годишно, чрез нова методика на контрол върху вноса на горива и енергоносители;

- Увеличаване на приходите от ДДС с около 600 млн. лв. годишно, чрез прилагането на нова схема за макроикономически контрол;

- Промяна в плоския данък, чрез въвеждането на необлагаем минимум за най-бедните.

Досадна е постоянната смяна на позициите на БСП по този въпрос – 2007г. – БСП въвежда плоския данък; 2013г. – БСП се обявява срещу плоския данък; 2017г. – БСП вече е за плоския данък с облагане само на най-богатите. Драстична непоследователност!

 

Неразделна част от нашата програма са следните принципи:

 

- Прилагане на ускорена Програма за влизане на България в чакалнята на еврозоната. Провал на всички правителства от 2007г. насам са колебанията и слабата работа по този въпрос.

- Обновено законодателство и нови регулации на т.н. валутен борд с цел приближаване на страната към еврозоната;

- Допълнителни законови и административни улеснения за кредитирането на българските фирми;

- Подкрепа на политиката на БНБ за постоянен контрол на българските банки чрез стрес тестове и по-нататъшна банкова консолидация.

III. Реформа: Инвестиционна „нишова” стратегия

и догонващо развитие

Инвестициите в България през последните години са на отчайващо ниско равнище това е в следствие на корупцията по-висшите етажи на властта и високия политически риск и нестабилност. Коалицията на недоволните от прехода предлага на избирателите нов инвестиционен модел, разработен през последните 10г. от проф. Александър Томов. Той се основава на следните принципи:

- Определяне на стратегически приоритети на българската икономика, българската наука и образование за следващите 20-30г.

- Използване на технологиите на „нишови” и „асиметрични” иновации, прилагани в най бързо развиващите се малки страни в света;

- Съвместна работа на българското правителство с мултинационални корпорации, научни центрове и частни български предприемачи;

- Постигане на крайни високотехнологични продукти с висока добавена стойност и пазарна реализация;

Целта е България да заеме свое стратегическо място в европейското и световно разделение на света. България следва да изгради своя технологичен индустриален профил. Нашият икономически екип има пълна готовност за прилагане на този инвестиционен модел. Това е условието за постигане на изпреварващи темпове на растеж и догонващо развитие – основен критерии и за изпреварващ растеж на доходите. Никой от нашите опоненти не предлага как конкретно ще постигнем изпреварващ или догонващ растеж от 5-7% годишно. Ние сме готови да се ангажираме с постигането на тази цел.

IV. Реформа:”Българско здравеопазване”

През 2000г. партия Българска Евролевица внесе алтернативен на СДС законопроект за реформа на българското здравеопазване. Той се основаваше на следните принципи:

 

- Натрупване на здравните вноски за всеки български гражданин на персонална електронна здравна карта;

- Събиране на цялата здравна информация за всеки осигурен на същата електронна карта, която е и пропуск за всяко болнично заведение.

- Свободен избор на лекар и цена на услугите от всеки гражданин, чрез отчисления от натрупаните осигурителни вноски;

- Свободен избор на всеки гражданин на обслужване от 6 до 10 здравни каси, организирани като информационни – финансови центрове.  Недопускане на монопол на една здравна каса както е сега;

- Ангажиране на бюджетните средства извън здравните вноски само за Спешна помощ и за определени хронични заболявания, обвързани със скъпоструващо лечения;

- Разделяне на болничните заведения на търговски, които следва да се стремят към  социални субсидирани от държавата.

През 2000г. този финансов модел бе отхвърлен от СДС. Правителствата на НДСВ ,БСП и ГЕРБ продължиха да го експлоатират вече 16 години. Днес българското здравеопазване е в колапс. Предлаганите промени от нашите опоненти не са същинска реформа, мимикрия на сегашния модел.

Коалицията на недоволните от прехода се обявява за радикална здравна реформа. Моделът от последните години е компрометиран. Предлагаме да се върнем към това, което предложихме преди 16 години и да приложим опита на най-добрите в света (Канада, Австралия, Германия).

V. Реформа: Образование и наука

Българското образование е в криза. Изоставането от другите европейски страни става все по-очевидно. Десетки хиляди семейства пращат децата си да учат в чужбина. Други десетки хиляди напускат училище извън предвидените в закона срокове. В програмата на нашите опоненти, като основна мярка се предлагат повишаване на заплатите на учителите. Това е важно, но съвсем не достатъчна мярка. Нуждаем се от мащабно образователна реформа. Нашата коалиция предлага и е в състояние да осигури:

- Пълна компютъризация на учебния процес, чрез осигуряване на компютър за всеки ученик след 3ти клас;

- Единни стандарти за програми и оценка за всички 2014 общообразователни училища и 723 професионални гимназии и колежи;

- Постепенна индивидуализация на учебния процес спрямо талантите и интересите на всеки един ученик след 7-ми клас;

- Развитие на професионално-техническото образование на база договори фирми и корпорации;

- Пряко обвързване на висшето образование с нуждите на икономиката на държавата;

- Финансови стимули за студенти, които се ангажират да работят в страната най-малко 10г.;

- Утвърждаване на ВУЗ и превръщането им в научни, образователни, културни и спортни центрове;

- Поетапно увеличаване на заплащането на професорско-преподавателският състав във ВУЗ и училищата.

Увеличение на бюджетните разходи за наука и научни изследвания, включително за БАН с 50-80% от 01.01.2018г. Тези изследвания да следват националните приоритети и разработената от нас нишова стратегия. Предлаганите от нашите опоненти стимули за наука са слаби и неефективни.

VI. Реформа: Доходи

Вече 17г. ние се борим за прогресивна политика на доходите, с цел догонване на средните равнища на заплатите и пенсии в други европейски страни. Не приемаме позицията, че това е само въпрос на бизнеса и либералният му пазар. Подобна политика прилагана от СДС, НДСВ, БСП и ГЕРБ след 1997г. ни превърна в най бедната европейска страна.

Реформите, които предлагаме в областта на доходите са следните предложения:

- Въвеждане на минимално почасово заплащане в цялата страна (наш законопроект от 1998г.);

- Определяне на минималното почасово заплащане за всяка година с бюджета на страната, при едновременна тригодишна прогноза;

- Намираме за реалистично предложението за минимална пенсия 300лв. и минимална заплата от 500 лв. от 01.01.2018г. ;

- Отхвърляме популистките обещания за няколкократното увеличаване на средната заплата, тъй като това зависи от производителността на труда и бизнеса;

- Предлагаме да се увеличат санкциите срещу работодатели, които експлоатират хората, без да заплащат адекватно труда им. Предлагаме нов законопроект наречен „закон срещу съвременното робство”.

Увеличаването на доходите – заплати и пенсии е ключово условие за съхраняване на българската нация.

VII. Реформа: Култура

Сегашният бюджета за култура е унизително малък. Предложеният от нас алтернативен бюджет за култура е почти два пъти по-голям от сегашния и е балансиран с приходите от реформите в икономиката. Причината за активна държавна политика в областта на културата е стремежът ни да възстановим и укрепим българската национална идентичност. Ние искаме държавата да финансира повече културни проекти в областта, сре които, литературата, музикалните и певчески конкурси и театър.

България следва да върне самочувствието, да повдигне духа на своя народ. Ние приехме приоритети за развитие на културата, които ще реализираме чрез група национални културни проекти, които ще се финансират изцяло или частично от бюджета.

VIII. Реформа: Спорт

Модерна държава означава развит спорт – масов и професионален. Кризата в българския спорт става все по-непоносима. Основни причини са недостатъчните средства и недостатъчната ангажираност на държавата. Победите на отделни наши спортисти и отбори се дължат на инициативата на отделни бизнесмени, спонсори и дейци, но това е крайно недостатъчно. Ние предлагаме цялостна реформа, която съдържа следните идеи:

- разширяване 2-5 пъти на часовете за спорт в основните и средни училища;

- превръщането на ВУЗ в национални спортни центрове;

- създаване на национална система за масов спорт;

- програми за високо спортно майсторство финансирани от бюджета.

- грижи за развитие на детско-юношеския спорт, който следва да стане основна грижа на държавата.

IX. Реформа: Външна политика

Международно положение на България е определено и гарантирано от нашите съюзни договори с Европейския съюз и НАТО. Но крайните резултати за българските граждани от тези съюзи не са достигнати. Въпреки обещанията, правителствата на ГЕРБ и БСП оставиха България извън Шенгенската зона, извън еврозоната и дори чакалнята към нея, извън европейския банков съюз. България не изпълнява ангажимента си към НАТО за средствата за отбрана. Има реална опасност страната да остане извън очакваните нови интеграционни решения, които се обсъждат във водещите европейски столици.

Какви според нас трябва да бъдат основните цели на българската външна политика през следващите четири години:

1.            Многократно засилени действия за и още по-тясно сближаване на България с европейските страни и институция – приемане в Шенгенската зона, засилено българско присъствие в европейските институции, противопоставяне на разделението на Европа на две скорости и т.н.

2.            Приемане на Национална програма за влизане на страната в Еврозоната.

3.            Изпълнение на всички ангажименти към НАТО и участие в предстоящите европейски инициативи в областта на отбраната и гражданския контрол.

4.            Добросъседски отношения с всички Балкански страни и засилване на търговския и културен обмен с Румъния, Гърция, Македония и Сърбия.

5.            Добросъседски и взаимно изгодни отношения с Република Турция.

6.            Подкрепа за намиране на политическо примирение по конфликтите в Украйна и установяване на стабилни източни граници на Европейския съюз.

7.            Възстановяване и развитие на взаимноизгодните търговски и културни отношения с Русия.

X. Реформа: Отбрана и сигурност

Отбраната и сигурността на страната са постоянно недофинансиран и пренебрегван сектор. Полиция – без средства за работа и защита. Военновъздушни сили без достатъчно самолети и резервни части. Сухопътни сили със средства само за заплати. Военноморски сили, недостатъчни за охрана на морската ни бряг. Разградени граници, които не спряха бежанския поток.

Коалицията на недоволните се обявява за приемане на нова, обновена стратегия за отбрана и сигурност на страна. Тя следва да се изготви под егидата на президента на Републиката и да включва:

1.            Осигуряване на 2% от бюджета на страната за отбрана от 1 януари 2018г.;

2.            Осигуряване на цялостна защита и контрол на южните ни граници;

3.            Техническа модернизация на българската полиция;

4.            Десет годишна програма за превъоръжаване на българската армия.

 

 

 

Представяне на политическата програма на „Коалиция на недоволните

 

Във връзка с решението на ИС на БСДЕ за участие в предстоящите предсрочни избори за народни представители информираме, че на 11ти февруари 2017г. (събота) ще се проведе представяне на политическата програма на „Коалиция на недоволните“ съставена от ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ и ПП „Християн-социален съюз“.

Конференцията ще се проведе в зала „София“ 1, на хотел „Маринела“ (бивш „Кемпински, с адрес: бул. „Джеймс Баучер“ 100, 1407 София), гр. София с начален час 13:00ч.
По-долу представяме част от мотивите да се явим на изборите:

Въпреки протестите през 2013 и 2014 година, въпреки протестния вот, който избра Румен Радев за президент отново се прави опит т.нар. „системни партии“ да си поделят крехката българска държава. Правят това с огромни маси пари получени от субсидии и от политически рекет правейки го и разчитайки на контрола си върху изборните институции.
В такава ситуация българските граждани могат да постъпят по следния начин:

1. Да си останат вкъщи и да си кажат, че това не ги засяга или, че „няма такава държава и ще се спасяваме в чужбина“.
2. Има такива, които ще бъдат доволни, защото са получили някаква държавна поръчка или са се добрали до европейско финансиране.
3. Обръщам се към всички останали, които са бедни, отрудени или чийто бизнес е отнет или, който просто получават мизерна заплата или, които просто виждат защо българската държава е оценена като най-бедната и корупмпирана в Европа.

На 11ти февруари 2017г. в хотел „Маринела“ (бивш „Кемпински“) от 13:00ч. в зала „София Гранд“ ще се проведе учредителна конференция на Коалицията, с която ще се явим на предстоящите избори. Нарекохме я просто „Коалиция на недоволните“. Поставяме акцента не върху партийното и идеологическо начало, а върху това, което обединява по-голямата част от българския народ:

- Недоволство от продължаващото саморазрушаване на българската нация и българската държавност;
- Недоволство от корупцията по висшите етажи на властта – проблем, с който ни посрещат при всяка европейска среща (справка – речта на президента на Германия Гаук от 6ти февруари);
- Недоволство от цинизма на т.нар. „системни партии“ – ГЕРБ, БСП, АБВ – Първанов, Петков, Калфин) за това че през последните 10 години, когато те са управлявали корупцията може да се замаже и всичко да продължи пак по старому.

На срещата в събота Вие ще получите откровени документи за основни прояви на политическата корупция през последните години, а също така ще видите програма за развитието на страната, която се различава съществено от т.нар. „системни партии“. Заповядайте в Коалиацията на недоволните – тук няма място само за тези, които са присвоявали държавно имущество и са се облагодадетелствали на държавната трапеза. В нашата Коалиция има място за всички останали – без оглед на партийни пристрастия и на минало.

 

БСД – Евролевица ще участва в парламентарните избори – 26.03.2017г.

Ръководството на ПП „БСД – Евролевица“ след задълбочени разисквания реши, че е необходимо Партията да участва в предстоящите избори за народни представители – 26.03.2017г. Форматът на явяване изключва коалиция с големите партии на монопола и ще бъде или самостоятелен или коалиционен с политически субекти неучаствали в разграбването на България от последните 20 години.
Макар и да коства не малко усилия предвид и кратките срокове породени от факта, че изборите са предсрочни, регистрацията на ПП БСД-Евролевица за предстоящите избори е необходима, за да могат българските избиратели да получат възможност да гласуват за алтернативна политическа сила, която извежда интелекта и морала на кандидатите над  всичко. Както обикновено ПП БСД – Евролевица ще бъде и партията с най-детайлна, и пълна политическа платформа – особено в областта на икономиката – там, където другите умеят само да шикалкавят и говорят общо – ние ще бъдем конкретни и точни.
Във връзка с горното на 11ти февруари 2017г. (събота) ще се проведе Национална партийна конференция на партия Българска Социалдемокрация – Евролевица.
Конференцията ще се проведе в зала „София“ 1, на хотел „Маринела“ (бивш „Кемпински, с адрес: бул. „Джеймс Баучер“ 100, 1407 София), гр. София с начален час 13:00ч.
На конференцията ще бъде представена концепцията и предизборната платформа за явяване на ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ на предстоящите  избори за народни представители – 26.03.2017г.

Александър Томов – За избора на Доналд Тръмп и мултиполярния свят


Получих много въпроси във връзка с изявлението ми за политиката на Доналд Тръмп. Пред камерите на Нова телевизия заявих ясно, че общото между избирането на президента Радев и президента Тръмп е в общото желание на все повече хора за целокупни промени в политиката, както на малка България, така и на САЩ и Европа.

Няма съществено значение дали харесвате или не харесвате Доналд Тръмп. Той е легитимния избор на американския народ и този избор трябва да се уважава ако сме демократи.
Целият свят е пред промяна и това беше заложено още с падането на Берлинската стена. Тези от Вас, които са чели книгата ми „Четвъртата цивилизация“ знаят, че аз говоря от 20 години за това, че разпадането на източно-европейските режими ще повлече след себе си и мащабни промени на Запад. Очевидно е, че светът не може да се развива като еднополюсен и чрез бързо демонтиране на националните държави в полза на либерални открити общества. За подобна теза е нужно много време – преодоляване на дебалансите в глобалната икономика и на пропастта между бедни и богати страни. Светът върви към многополюсен политически и икономически ред. Когато през 1996г. разработих този модел получих много упреци и критики. Сега това все повече е очевиден факт и политиката на Доналд Тръмп го доказва категорично.

За България предстоят сложни години в процеса на изграждане на този нов световен ред. За съжаление по-голямата част от нашите управляващи не участват в тези дискусии поради неподготвеност и политическа пасивност. Така ако изключим европейските фондове България губи чужди инвестиции и авторитет. Поради слаба политика ние останахме извън еврозоната, Шенген, Европейския банков съюз и сме далеч от капиталовите потоци и инвестиции, което в крайна сметка ни прави много по-бедни и извън технологичния прогрес.

Мащабните реформи, които започва Доналд Тръмп ни засягат непосредствено и от това какви решения ще вземем в предстоящите месеци зависят парите и живота ни.

 

Изказване на научна конференция, посветена на корупцията – 14.01.2017г. гр. София

Уважаеми участници в конференцията,
Kорупцията е позната на човешкото общество от най-дълбока древност. Няма обществено-икономическа формация, която да не е засегната в една или друга степен от миязмите на това негативно явление. В България тя е своеобразен национален спорт, чиито метастази са проникнали дълбоко във всички сфери на обществено-политическия живот без изключение. По нашите земи винаги е имало корупция, както във следвъзрожденския капитализъм, когато това е „келепирът” на Бай Ганьо, по време на реалния социализъм – наричана срамежливо „малката правда” така и след 10 ноември 1989г. когато тя доби невиждан мащаб и размах. Според някои политически дейци на статуквото тя е неизбежна, защото е „смазочното масло на демокрацията” и обществото трябва да се примири с нейното всемогъщо и неизбежно присъствие. Тревожен е фактът, че все по-голяма част от българските граждани, които са и български избиратели са недоволни не толкова от наличието на корупция , а от факта че поради незаемането на властнически пост не могат да участват по-разгърнато и по-разюздано в процеса на тотално разграбване и унищожение на публичните ценности. За тях корупцията е „далавера в която те не могат да участват”! Краят на това масово състезание не се вижда въпреки невиждания разпад на българската държавност и нейната икономика. Терминът корупция произлиза от латинската дума “corrumpo”, която означава разваленост, изхабеност, лошо състояние, лъжливост и подкупност, поквареност на длъжностното лице, продажност. Българският тълковен речник определя корупцията, като обществена развала, поквара, подкупничество. В юридическия речник тя е антиобществено явление, характеризиращо се в морална поквара на личността, изразяващо се в противозаконно използване на служебно или друго положение за получаване на противозаконна облага.
Според изготвената от Съвета на Европа Гражданска конвенция за корупцията, открита за подписване през 1999 г. „корупция” е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някои задължения или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагаща се облага или обещаването на такава. Корупцията е поведение, изразяващо се в нечестно използване на власт или позиция, което има като резултат поставяне на някого в по-добро положение от другиго. Корупцията е преди всичко злоупотреба с власт – икономическа, политическа и административна, която води до лично или групово облагодетелствуване за сметка на правата и законните интереси на личността, на конкретна общност или на цялото общество. Корупцията намалява приходите на държавата и общините и води до увеличаване на държавните разходи. Тя увеличава фискалния дефицит и затруднява финансовата политика. Корупцията има за резултат увеличаване на незаконните доходи, защото позволява на корумпираните лица от публичната администрация да се възползват от държавата по начин, недостъпен за останалите членове на обществото. Корупцията е основен начин и средство за функциониране на квазикапитализма в България!
Причини за корупцията Причините за корупцията най-общо могат да се обособят в следните основни групи:
- причини, свързани с човешкия характер:
- политически;
- социални;
- икономически. Най-често тя се проявява при:  реализация на разрешителните и лицензионните режими;
- злоумишлени действия на данъчната, митническата и полицейската администрации в полза на политическата сила към която принадлежат, за удовлетворяване на лични и групови интереси;
- възлагане и реализация на държавните и общинските поръчки;
- осъществяване на големи инвестиционни проекти;
- разпореждане с общинската и държавната собственост;
- приватизация на държавни и общински обекти;
- концесионни процедури;
- финансиране на системните политически партии. Превенция на корупцията Според мен въпреки опасенията на някои успешното противодействие срещу корупцията в широк смисъл неизбежно изисква провеждането на своеобразна революция на пречистването!
Тя включва:
- създаване на съвършено независим орган за борба с корупцията с извънредни пълномощия;
- извършване цялостна проверка на съответствието на получените приходи и наличното имущество на всички лица, участвали в политическия живот (президент и министър-председател, министри, депутати, областни управители, кметове на общини и др.) и техните семейства от 1989г. досега, както и на всички големи и средни предприемачи – заемащи важни позиции в икономическия живот на страната;
- приемане на извънредно законодателство, позволяващо незабавна конфискация на недоказания произход на имуществото на горепосочените лица и използване на акумулираните от това финансови средства за социални цели;
- криминализиране на понятието «корупция» и приемането на крути наказания в НК за нейното осъществяване от 30 г. затвор нагоре;
- провеждане на мащабна лустрация чрез отнемане право за заемане на политически и обществени длъжности до живот на всички уличени лица в корупция;
- осъществяване на непрекъснат периодичен контрол върху разходването на публични финансови средства; - реформа на съдебната система;
- реформа на политическите партии;
- реформа на медиите;
- реформи в икономиката със засилване ролята на държавата чрез въвждане на икономическо обосновани държавни регулации;
- приемане и реализация на стратегия за догонващо социално-икономическо развитие на България. Уважаеми участници в конференцията, десетилетия наред след началото на прехода към демокрация корупцията процъфтява въпреки приетите стратегии, програми и афишираните добронамерени политически намерения.
Корупцията не може да бъде преборена с умни и красиви, но празни приказки. Необходими са реални алтруистични действия с незабавни резултати. Докато властва политическата власт на статуквото и задкулисието чрез проваления политически елит без значение кой е президент, министър-председател, министри, областни управители и кметове на общини ефективна борба с корупцията няма да има. Няма да има значение и колко са проведените научни конференции и семинари и колко важни са направените предложения от тях. Генераторите на корупцията са във висшите етажи на властта и би било политически наивно да ги молим да се самоубият ритуално. Смазването на корупцията е въпрос на оцеляване на България и българския народ.
Благодаря за вниманието!
14.01.2017г. д-р Радослав Радославов

За уволнението на „съдия“ Мариан Марков

Уволниха съдията Мариян Марков, който през 2011г. ме осъди на 9 години затвор. Може да кажете: „Господ все пак има!“. Лицето Марков е уволнено дисциплинарно за бавно правосъдие. След като обяви присъдата от 9 години през януари 2011г. същият този „съдия“ не написа мотиви към присъдата си две пълни години. Представяте ли си – две пълни години!?! Когато мотивите излязоха през февруари 2013г. аз онемях. Мотивите бяха копи-пейст на обвинителния акт и две и половина страници собствен текст на „съдията“ Марков.

Но проблема скъпи мои членове на ВСС е не само в бавното правосъдие. Проблемът е, че това беше един от тези поръчкови играчи, които изпълняваха внушения и указания на висшестоящи политици и олигарси. Лесно може да установите кои са тези кукловоди като видите кой кога ги е назначавал, кой ги е движил по стълбицата от град Севлиево към СГС и кой е обещавал да ги издига още по-нагоре. За пари няма да говоря от уважение към честните и порядъчни магистрати. Разбира се, мен „съдията“ Марков въобще не ме интересува. Но страшно много ме интересуват кукловодите – поръчители.

Ало, Първанов, Станишев, тук ли сте?

 

„Корупцията по висшите етажи на властта: размер, критерии и механизми за противодействие“

На 14.01.2017г. бе проведена организираната от Фондация XXI в. конференция на тема: „Корупцията по висшите етажи на властта: размер, критерии и механизми за противодействие“.

На конференцията направиха изказвания и презентации: проф. Александър Томов – председател на ПП БСДЕ, гл. ас. Стойчо Стойчев от СУ, доц. Мария Пиргова – СУ, проф. Михаил Мирчев – УНСС, д-р Радослав Радославов – зам. председател на ПП БСДЕ, Минчо Христов, Николай Минков – ПП БСДЕ, Огнян Атанасов – ПП БСДЕ, Христо Дунчев – ПП „Партия на зелените“, проф. Ганчо Ганчев – ЮЗУ Димитър Стоянов – сайта „Биволъ“ и редица други. Бяха дадени конкретни примери за контролиран и купен вот, предумшлени фалити на държавни и частни дружества, придобиване на държавни компании и активи от офшорни дружества с неясни собственици и неясен произход на средствата за покупка злоупотреби с еврофондове в огромни размери, както и бяха посочени конкретни пропуски в НК и свързаните нормативни актове, липсата за законодателна дефиниция на понятието „корупция“, както и липсата на дефиниция за „тежки нарушения“ от страна на съдии и прокурори.

 

Синтезирани тезите на участници ще бъдат оформени и изпратени в писмен вид на новоизбрания президент и действащия главен прокурор.

 

Предновогодишно тържество на ПП Българска Социалдемокрация – Евролевица

На 20ти декември 2016г.  в зала „Мати-Д“, гр. София бе проведено предноводишно тържество на Националния партиен съвет на БСД – Евролевица и неговата младежка организация – ЕЛМА.

Присъстваха няколко поколения социалдемократи, както и редица гости, сред които г-н Христо Дунчев от ПП „Партия на зелените“,  г-н Емил Емилов от БСДП, журналистите Кин Стоянов и Емил Янев и др.

В приветствените си слова лидерите на БСД – Евролевица – Александър Томов, Радослав Радославов и Николай Минков благодариха на всички членове и активисти на партията за извършената работа през изминалата година. Ежемесечни научни конференции, конгрес, създаване на редица политически документи и съдържателно участие в президентската кампания, редица международни изяви са палитрата от резултати, които партия Българска Социалдемокрация, от 2016г. вече и с новото си старо име – Евролевица реализира през изминалата година.

С пожелания за здраве, успехи и радикална промяна в управлението на България приключи топлата среща на българските социалдемократи.

 

Решение на НПС на БСДЕ – 26.11.2016

Националният партиен съвет на партия

Българска социалдемокрация – Евролевица

 

След като направи задълбочен анализ на изминалите избори за президент и вицепрезидент на

Република България – 06.11.2016г. и информационно-разяснителната кампания за национален референдум

Реши:

1.      Оценяваме високо победата на президентските избори 2016г. на Румен Радев и неговият избор за президент на Република България.

2. Намираме, че изборът на Румен Радев за президент е начало и предпоставка за извършване на цялостна политическа промяна на България. Потвърди се основния лозунг, с който участвахме в президентските избори: „Нов президент, ново правителство, нова визия за България“.

3.      Разглеждаме оставката на кабинета „Борисов – 2“ като закономерна стъпка и много важен елемент от общата политическа промяна. Намираме за нереално и недостатъчно формирането на правителство с мандат, на която и да е партия от сегашния парламент, включително Патриотичния фронт.

 

4.      При създалата се обстановка, единственото и правилно конституционно решение е новият президент да определи дата за нови парламентарни избори през април – май 2017г.

5.      Приема за неправилно формирането на служебен кабинет да се извършва от досегашния президент Росен Плевнелиев. Това е абсурдно решение като се има в предвид, че отиващият си президент е с ограничени пълномощия и, че служебното правителство ще работи по времето на новия президент.

6.      Това е причината НПС на БСД – Е да смята, че служебният кабинет трябва да бъде определен от новоизбрания президент след първите дни от встъпването си като президент.

7.      НПС на БСД – Е предлага също така да бъдат извършени от новия служебен кабинет съществени кадрови промени на ниво зам. министри, областни управители, ръководители на държавни агенции и др. Основания за подобни действия е категорична оценка на българския народ за цялостна политическа промяна и за смяна на модела „Борисов“. Ако тази оценка не бъде разчетена правилно ще настъпи ново разочарование сред нашите граждани.

8.      Нашата политическа оценка за служебния кабинет, който трябва да подготви новите парламентарни избори е, че този кабинет трябва да бъде мост към промяната.

9.      НПС на БСД – Е оценява като правилно решението ние да се включим с отделен кандидат на президентските избори 2016г. От самото начало беше ясно, че в тази кампания ние ще се борим не толкова за нашият кандидат, а и за обща опозиционна промяна. В тази връзка още веднъж подкрепяме неколкократните призиви на нашият председател Александър Томов: „Всички да се обединим около най-добрия опозиционен кандидат”, който закономерно стана Румен Радев.

10. НПС на БСД – Е направи анализ на гласуването на втори тур за генерал Румен Радев, от който става ясно, че за него са гласували представители на широки обществени слоеве – от крайно ляво до крайно дясно. Оценката, че това е само протестен вот е неправилно и неточно. В лицето на генерал Радев българският народ припозна възможният носител на политическата промяна.

11. НПС на БСД – Е смята, че именно гласовете подадени на втория тур за нов президент трябва да бъдат рамката за формирането на нова коалиционна формула за предстоящите парламентарни избори. Нашата партия е готова да участва в такава коалиция основана на нова политическа програма за развитието на България.

12. НПС на БСД – Е одобрява коалиционно поведение на Изпълнителния съвет и неговия председател за въздържаността в оценките и опита да се направят мостове към всички опозиционни сили. Потвърди се формулата на нашият председател от април месец тази година: „че без БСП не може, но и само с БСП не става”.

13. НПС на БСД – Е възлага във връзка с това да се продължават усилията за широка политическа коалиция на програмна основа при активно участие на нашата партия. Коалицията може да бъде около най-голямата лява партия, ако това е невъзможно може да стане и около граждански организации и групи, които споделят новата програма на партията за развитието на страната.

14. Въпреки че, на отминалите избори не вложихме почти никакви средства и главната ни цел бе свалянето на ГЕРБ от власт трябва да признаем, че състоянието на местните структури на места е незадоволително. Вярно е, че на повечето места призовавахме да се гласува за обща опозиционна кандидатура, но това не оправдава пасивността да редица наши структури по страната. До предсрочните парламентарни избори трябва да бъде изградена стабилна местна партийна структура и едновременно с това подмладяване на членския състав на партията.

15. Във връзка с всичко това НПС на БСД – Е свиква Национална партийна конференция на 25.02.2017г. в град София. На нея ще бъде актуализирана политическата програма на партията във връзка с новата политическа обстановка в страната и предстоящите предсрочни парламентарни избори.

16.  НПС на БСД – Е оценя високо участието на представители на партията в информационно-разяснителната кампания за националния референдум. Считаме, че бяхме сред  най-активните участници в кампанията. Тезите защитавани от представителите на партията особено по въпроса за мажоритарната избирателна система в два тура с абсолютно мнозинство (въпрос очевидно неясен на болшинството от участници в кампанията включително и на инициаторите на референдума) информираха обществеността обективно, което и личи от последвалите изразени мнения, дискусии и анализи, които до голяма степен повтарят заявените от нас позиции.

 

НПС на БСД – Е изразява благодарност на всички членове на партията, които отделиха време и средства през отминалата президентска кампания.

гр. София

26.11.2016г.

 

За и след избора на новия президент

Отминаха два дни от едни от най-важните избори в новата история на България. Ние сме доволни от резултатите на тези избори, защото главната политическа цел, която си поставихме е постигната.

Имаме нов президент, правителството на Б. Борисов подаде оставка, очертават се перспективи България да тръгне по нов път в своето икономическо и социално развитие.

Девизът на нашата кампания – „Нов президент, ново правителство, нова визия за България“ се оправда напълно. В тази връзка искам да благодаря на всички, които гласуваха за кандидатурата на Румен Радев, а в първия тур подкпрепиха нашата кандидатура.

Най-важното, което постигнахме по време на кампанията е, че убедихме българското население в това, че сегашното управление на страната е неефективно и корумпирано и, че България има други перспективи и друго възможно развитие. Българият избирател нанесе тежък удар върху самозабравилите се управници от ГЕРБ и избра за държавен глава човек с независима биография и поведение.

По време на кампанията призовах неколкократно да се гласува за най-силния опозиционен кандидат. Така и стана. За Румен Радев гласуваха не само хора от БСП, но и социалдемократи, земеделци, националисти, български турци.

За нашата партия изборите имаха значение в две насоки:

  1. Ние ясно заявихме политическите си позиции и представихме основните положения на една добре разработена алтернативна програма за ускорен икономически растеж.
  2. Ясно видяхме къде имаме структури, на които може да разчитаме и къде се налага да работим още. От самото си начало си казахме, че гласовете за нашата кандидатура не са самоцел, а са част от формирането на общ опозиционен блок и общ опозиционен кандидат. Така и стана на втория тур на президентските избори, когато 60% от гласувалите се обявиха срещу кандидатурата на ГЕРБ.

 

Най-трудното, обаче, предстои. Очакваме през м.април следващата година да се проведат нови парламентарни избори и нашата основна задача е да се върнем окончателно в политиката именно на тези избори. Много е важно на тях да не позволим нито реставрация на властта на ГЕРБ, нито завой към популизъм. В тази връзка на 26ти ноември ще се проведе заседание на Националния съвет на БСД – Евролевица с присъствието на областни председатели на партията.  На заседанието ще бъде обсъдено предложение за свикване на предизборен конгрес на партията в края на януари или началото на м. март 2017г.

 

Пет аргумента да подкрепим Румен Радев на втория тур в президентските избори

Президент

на промяната и светлината

/пет аргумента, за да гласуваме за двойката Радев-Йотова/

 


По време на президентската кампания многократно призовавах да се обединим около водещия опозиционен кандидат. Още тогава бях обвинен от приятели – социалдемократи, че играя не за интересите на Евролевицата, а за чужд кандидат, за други партийни интереси. Тогава замълчах. Сега искам да отговоря на тези обвинения.

Първо. България има нужда от незабавни политически промени, от промяна в икономическата и социална политика. Това е водеща цел на всеки трезвомислещ българин. Иначе младите българи ще продължат да напускат страната и ще стигнем до колапс. Тази промяна може да стане само чрез обединение на всички опозиционни сили – както в ляво, така и в центъра, и в дясно. Без такова обединение около една кандидатура задачата ще е трудна и на практика неизпълнима. Спомняте си, че още през февруари 2016г. приехме решение за формиране на максимално широк опозиционен блок. Чрез двойката Радев – Йотова този блок стана факт на първия тур на изборите.

Ген. Румен Радев е носителят на политическата промяна. Той естествено стана обединителя на всички тези, които не харесват политиката на Борисов и предлагат алтернатива. В такъв политически момент да се мисли тясно партийно, егоистично е не само глупаво, но и пагубно. Говорим не за тясна идеологическа ограничена коалиция. Говорим за алтернативен избор, за опозиционен блок.

Второ. За личността на ген. Р. Радев. Вгледайте се, послушайте този човек. Той е силен, солиден човек, но заедно с това и балансиран, отговорен. Неговата емоция е достатъчно ярка, за да ни ангажира, но и достатъчно обрана, за да не бъде разрушителна. За разлика от Ж. Желев, П. Стоянов и Р. Плевнелиев, той не е идеологически ограничен и превзет, а е обърнат към всички българи, към всички слоеве на обществото. За разлика от Г. Първанов той не е оплетен в хиляди зависимости, а е човек свободен, с независима биография, с независимо поведение. Той не е бил член на БКП, както Б. Борисов и Ц. Цачева. Поради последователното му житейско поведение, дисциплина и вътрешен ред, този човек внушава спокойствие и заедно с това решимост. Това му дава стабилна морална основа, за да бъде свободен и независим президент.

Трето. Прочетете внимателно биографията на Румен Радев. Само такъв тип човек – решителен, необременен и с чисто минало може да поведе борба с корупцията, да стимулира съдебната реформа и да върне доверието в институциите. Той обещава прозрачност, откритост във време на задкулисие и криминални сделки с държавно имущество. И на този негов ангажимент може да се вярва напълно. Несериозни са обвиненията на Т. Дончева, че Румен Радев представлява някакви олигархични кръгове на БСП. За времето на кампанията не видях никакви доказателства, които да потвърдят това. Неискрени и лицемерни са и твърденията на Г. Първанов. Едва ли гласувалите за АБВ ще изберат кандидата на ГЕРБ, каквото и да поръча бившия президент. Същото се отнася и за избирателите на Каракачанов и Марешки.

Четвърто. Двойката Радев-Йотова има доказана европейска и евроатлантическа ангажираност. Не вярвайте, че Радев ще води политика в полза на Кремъл. Той е ярък патриот, силно обвързан с понятията „чест и национално достойнство“, с българските национални традиции, така скъпи на кадровите военни. Ето защо нямам никакво съмнение, че с такъв президент България ще бъде по-стабилна,  по-предсказуема и с ясна,  балансирана външна политика. Добра езикова култура, комуникативност, способност да изслушва другите – това са все качества, които липсват на неговите опоненти.

Пето. Срещу Румен Радев стои партийната кандидатура на Цецка Цачева. Няма да вляза в жълтите обвинения срещу нея, както и в сексиските предпочитания. Ще спомена само, че евентуалното избиране на Цачева ще доведе до еднолично авторитарно управление на Борисов, до продължаването на политика, която доведе повечето българи до бедност или риск от бедност, което в крайна сметка ни направи „най-бедната и корумпирана“ страна в Европа.

В този смисъл кандидатурата на Румен Радев носи надежда, шанс за промяна. Всичко друго са дребни партийни интереси и страсти. Обидите от миналото трябва да бъдат забравени в името на бъдещата промяна. Благодаря на тези социалдемократи, които гласуваха още на първи тур за двойката Радев – Йотова. Призовавам всички, които избраха на първи тур други кандидатури да насочат гласа си към патриота, европееца, човека Румен Радев – достоен кандидат за президент и за главнокомандващ на въоръжените сили на Република България.

Нека се обединим в името на нов президент, а след това ново правителство и нова политика за България!

08.11.2016г.                                                                проф. Александър Томов

София                                                                                               ПП„Българска социалдемокрация – Евролевица“

Председател

 

Р. Радославов: България е един експеримент на неолиберализма!

„България е един експеримент на неолиберализма“. Това заяви в днешното предаване „Твоят глас“ кандидатът за вицепрезидент на Българска Социалдемокрация – Евролевица д-р Радослав Радославов.

В коментар към днешното изявление в ефира на Нова ТВ на лидера на ДСБ Радан Кънев, който изрече не цензурна реплика по адрес на премиера д-р Радославов бе категоричен, че подобни нецензурни думи не бива да се употребяват от един политик. „Това са думи, указващи и на пропукване в коалицията, а също думи на страх, обзел управляващите за изхода от изборите“, смята той.

Връщат ли се събитията от 2013-а, попита водещият Александър Пеновски. „Историята никога не се повтаря по един и същи начин“, отвърна д-р Радославов. По думите му ГЕРБ върви уверено към разпад и ако този разпад не бъде овладян с позитивен резултат на изборите, то след тях партията ще остане в миналото.

Според кандидата за вицепрезидент правителството Борисов – 2 „трябва да си подаде оставката заради политиката, провеждана от ГЕРБ, като цяло през последните 7 години“. „Предсрочните избори обаче са опасни за всички“, предупреди още той.

Дали българската политика е пазар, попита Александър Пеновски. „Не е тайна за никого, че през последните години парламентът се превърна в най-големия пазар“, отвърна гостът в студио.

Той коментира и Постановление 208 на Министерски съвет за трайното разселване на бежанци у нас. “Скандално е не само Постановлението, но и съдържанието му“, заяви д-р Радославов. „С един нормативен акт се решават въпроси от националната сигурност. То е крачка към обезбългаряване на страната и превръщането й в един друг тип държава“, категоричен бе той.

И акцентира, че това масово преселение има за задача налагането на исляма и тотална промяна на Европа.“ Освен това циничното в Постановлението е, че ще субсидираме чужденци, вместо нашите сънародници от Западните покрайнини, например.“ И заяви, че провежданата политика по отношение на субсидиране на мигрантите е геноцид над крайно бедния български народ. Според д-р Радославов едва ли е вярно, че мигрантите ще бъдат субсидирани единствено с чуждо финансиране. „Освен това България може да се превърне в буферна зона, ако не се спре този процес. А доколкото има информация, излизаща в публичното пространство, в момента се строят 6-7 лагера, но и те няма да са достатъчни да поемат мигрантите“, счита той. По мнението му обезлюдените райони в страната са опасни за националната ни, защото като се населят  те с гета, може да се стигне до крайни ексцесии. За него държавата ни не е готова за това.

По казуса Ирина Бокова – Кристалина Георгиева той коментира, че външният министър отдавна е трябвало да си подаде оставка след международния скандал, в който страната ни бе въвлечена. „Като цяло във външната ни политика не се вземат последователни решения“, каза д-р Радославов. И определи родната ни дипломация като „хаотична, непоследователна и слугинска“.

Според него трябва да има единение на левицата, центъра и дори някои отговорни десни сили. „Защото България  не може да се развива по същия начин – ние сме един експеримент на неолиберализма“, заключи той и поясни, че у нас няма икономика и производство. В този аспект „социал-либералната Евролевица е за подобряване на отношенията с Руската Федерация, но в рамките на договореностите си с ЕС и НАТО“. И попита риторично: „Защо други държави от ЕК, като Гърция, например, а и дори самата Германия, могат да го правят, а ние не? Никога не е имало такава сервилна политика“, заключи политикът.

„Ще се върне ли в България социал-демокрацията?“, попита Антон Николов. Д-р Радославов поясни, че е от 1990 г. е в лоното на социал-демокрацията в различните й форми. И подчерта, че тя е била умишлено унижавана и гонена години наред. „Това е една партия, която заедно с БЗНС бе разбита“, заяви той. По думите му социал-демокрацията е за социализация на капитала и социална справедливост. „Но националният капитал бе разбит, бяха извършени кражби и престъпления и сега трябва да спасяваме капитализма!“, смята кандидатът за вицепрезидент.

Що се отнася до въпросите на Референдума, той заяви, че социал-демократите са против  първия въпрос, тъй като положителен отговор на него не би променил системата. „Мажоритарната система бива проста и с абсолютно мнозинство, но приложена в нашите условия, тя може да доведе само до 2 политически партии в НС, а мафията и олигархията да изпратят свои хора в парламента.

За задължителното гласуване той каза, че го подкрепят, макар че това е право по конституция. Партията му подкрепя и третия въпрос на Референдума. По думите му партиите на статуквото получават сериозни пари и захранват купения вот. „Или трябва да има субсидия за всички, или за никой“, категоричен бе той. И допълни, че е първо за промяна на конституцията, в която да се даде възможност за отзоваване на депутати, които не си вършат работата.

radiovox.bg

 

Моята мечта (за) България – предизборната програма на Томов и Радославов

Представяме на Вашето внимание предизборната програма на проф. Александър Томов и  д-р Радослав Радославов – кандидати за президент и вицепрезидент на Република България.

 

Моята мечта за България

БСД-Евролевица с номер 10 в бюлетината за президентските избори

След жребий теглен от членове на Централната избирателна комисия за кандидат-президентската двойка на  партия Българска Социалдемокрация – Евролевица (проф. Александър Томов д-р Радослав Радославов) ще може да се гласува с номер 10 в бюлетината.

Призоваваме всички граждани с избирателни права да подкрепят кандидатурата на единствената социалдемократическа формация в предстоящите президентски избори.

Макар управляващата партия ГЕРБ да се опитва да принизи кампанията с кандидати – циркаджии и психичноболни, политическата цел на българската опозиция е спечелване на изборите от различен кандидат от този на ГЕРБ.  Това е първата и много важна стъпка за постигане на промяна чрез предсрочни парламентарни избори. Цецка Цачева президент на България означава затвърждаване на авторитарната власт на Борисов, задълбочаваща се бедност и масова миграция от България. Това не трябва да се допуска.

В първата седмица на кампанията партия Българска Социалдемокрация – Евролевица е най-активната политическа сила в предизборните диспути и за президентските избори и в информационно-разяснителната кампания за национален референдум. В диспутите по радио „Варна“ и радио „Пловдив“ на БНР представителите на БСД – Евролевица бяха сами участници.

Жалко е, че другите партии и инициативни комитети бягат от дебата и дискусията, където кандидатите и членовете на ръководството и президборния щаб на БСД – Евролевица участват ежедневно.

Напомняме, че позицията, която партия Българска Социалдемокрация – Евролевица защитава във връзка с референдума е:

1. Против въвеждането на мажоританото гласуване  с абсолютно мнозинство;

2. За задължителното гласуване, което вече е въведено в Изборния кодекс;

3. За намаляване на държавните субсидии в размер на 1 лев на глас.

 

 

Иван Атанасов за кмет на район „Младост“

 

Партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ регистрира свой кандидат за предстоящите частични местни избори в район „Младост“, Столична община.

Кандидатът на социалдемократите е 28-годишния журналист и софтуерен инженер Иван Атанасов. Г-н Атанасов е роден, израстнал е и продължава да живее в ж.к „Младост“. Като млад, трудещ се и активен гражданин г-н Атанасов всеки ден се сблъсква с проблемите в своя квартал и предлага следните решения, а именно:

- Спиране на застрояването на крайно намалелите зелените площи на всяка цена;

- Големият дял на тъмни улици, площадки и градинки напомнящи пейзажа в изоставения град Припят в Украйна, от колкото на столица в държава от ЕС. Спешно поставяне на осветителни тела във въпросните участъци;

- Изграждане на нови паркоместа на общински терени на територията на район „Младост“ и остро противопоставяне и санкции срещу паркиращите в нерагламентираните зони и най-вече в зелените площи;

- Облагородяване на територията зад разположените самостоятелни гаражни клетки между ж.к. „Младост“ 1А, „Младост“ 3 и квартал „Горубляне“ и превръщане на територията в паркова такава;

- Създаване на специален административен отдел в районното кметство, който да подпомага административно етажните собствености при кандидастване за саниране на жилищните сгради чрез национално и европейско грантово финансиране;

- Активен диалог с ОП „Социално подпомагане“, за по-качествена храна за пенсионери в нужда и лица в неравностойно положение;

- Създаване на социална кухня за все повечето бедни и бездомни българи на територията на район „Младост“;

- Увеличаване на броя на патрулните автомобили и броя на полицаите, особено в тъмната част на денонощието;

- Отделяне на средства за пребоядисване на фасадите на жилищните сгради надраскани/изрисувани от хулигани по примера на кмета на Ню Йорк – Майкъл Блумбърг.

 

Програмата на г-н Атанасов е фиксирала още множество проблеми и предлага интелигенти решения!

В близките дни ще представим и официалните агитационни материали за кампанията!

 

 

Регистрация на кандидат-президентската двойка на партия Българска Социалдемокрация – Евролевица

Единствената социалдемократическа формация участваща в изборите за президент и вицепрезидент на България – 06.11.2016г. – партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“  регистрира своята кандидат-президентска двойка на 01ви октомври (събота) в 11:00ч. в Централната избирателна комисия.

 

Кандидат за президент на Република България издигнат от партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ е професор Александър Томов – председател на БСД – Евролевица. Проф. Томов е бил вицепремиер на България, народен представител в няколко парламента, един от авторите на сегашната българска конституция и автор и съавтор на над 30 закона главно в областта на икономиката, професор по политология и макроикономика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на седем книги и над сто научни труда посветени на модерната държава, държавните регулации, международната политикономия и сравнителния икономически анализ. Женен. Баща на три деца.

Кандидат за вицепрезидент на Република България издигнат от партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ е д-р Радослав Радославов –  зам. председател на БСД – Евролевица, доктор по организация и управление в непроизводствената сфера,  преподавател по публична администрация в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Автор е на пет книги и множество изследвания в областта на административното деление и управление последното, от които посветено на пространственото развитие на Европа. Женен. Баща на две деца.