Проф. Иван Станков: България има огромен нереализиран потенциал в биохраните

На следния линк може да гледате участието на проф. Станков в сутрешния блок на БНТ на 27.09.

https://bnt.bg/news/prof-ivan-stankov-kandidat-za-deputat-ot-pp-balgarska-socialdemokraciya-evrolevica-v328061-310100news.html?fbclid=IwAR1J2W5PJpBIndWykVEjf5V8FHBDa9raevh5MBZePM_NP6trScDfqm9PcJU

Проф. Иван Станков е основен автор на програма за реформа в сектора на земеделието и храните. Той е е зооинженер, възпитаник на Селскостопанската академия. От 1983 г. е доктор, от 1999 г. е доктор на селскостопанските науки от Аграрния факултет при Тракийския университет в Стара Загора. Дългогодишен преподавател и учен в катедрата „Животновъдство-преживни животни и млекарство” при Аграрния факултет на Тракийския университет, където последователно придобива научните звания асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор (2001). В периода 1990-1997 г. е заместник декан на Аграрния факултет при Тракийския университет, от 1999 г. до 2007 г. е декан на АФ. Ръководител е на катедра „Животновъдство-преживни животни и млекарство”, а от 2007 г. е ректор на Тракийския университет, гр. Стара Загора. Специализирал е в Аграрния колеж „Харпър Адамс” в гр. Ню Порт, Англия (1995) и в Университета в гр. Дижон, Франция (1996). Има повече от 200 научни трудове, учебници, ръководства и справочници в областта на проучването на икономическите фактори и общите проблеми на животновъдното производство, качествените признаци на продуктите от овцевъдството и козевъдството и други. Членува в Съвета на ректорите на висшите училища в България и в Балканската федерация по животновъдство, в УС на Селскостопанската академия и други. Член е на Консултативния съвет към Министерството на земеделието и храните и на Контролния съвет на Национален млечен борд.

Проф. Станков е част от партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“, чиято цел в сектора „Земеделие“ е намаляването до минимум на износа на суровини от аграрния сектор и превърщането ни в основен производител и износител на храни, в т.ч. на биохрани.  Ето какво включва програмата:

1. Антимонополно регулиране при ползването на земя и на еврофондове.

2. Намаляване на износа на суровини (пшеница, царевица и др.) и насочване на тяхното използване за производството на месо и месни артикули, зеленчуци и плодове.

3. Създаване чрез публично-частно партньорство на компания за изкупуване на фермерска продукция с цел износ за Европа и света.

4. Създаване на цялостна инфраструктура за сертифициране, контрол и прилагане на евростандарти за биохрани (лицензирани лаборатории и контролни органи за почвата, въздуха и водата).

5. Приемане на национални селскостопански продуктови приоритети, които държавата ще стимулира с оглед на пробиви на европейските и световни пазари.

6. Стратегическо увеличаване на броя на животните в животновъдството до 2030г.

7. Инвестиции с оглед създаването на 150-200 малки и средни предприятия за пакетиране на храни, вкл. биохрани с цел създаането на нови работни места в селските зони и особено в Северозападна България и Северния-централен район.

8. Структурна реформа с нормални, отговарящи на условията структура на растениевъдство със зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, животновъдство.

9. Геоструктуриране. Конвенционално производство в интензивните райони с използване на всички интензивни фактори. Биологично производство – в полуинтензивни и екстензивни райони.

10. Големите проблеми – липса на работна ръка за тези направления. За животновъдството в интензивните райони – оборно, храната на животните, доене и почистване с механизация и автоматизация на процесите. В Испания – един фермер със семейството оборно отглежда 600-800 овце, у нас са 5-6 работници, но вече имаме такива технологии. В екстензивните – дигитални пастири с дронове. Има ли продоволствен проблем – има. Големите вериги са пълни са пълни със стоки, но преобладаващо внесени от вън – млечни и месни продукти, биоплодове и зеленчуци. Идеята е освен да организираме и увеличим производството да инициираме и защита на българското, на нашите традиционни, автентични продукти.

Има ли пазар – има с убеденост, но нямаме достатъчно производство. Най-голям интерес за външните пазари представляват биопродуктите, но на този етап производството им е крайно недостатъчно.

Адв. Николов говори по темата за младежките политики

Адв. Николай Николов – водач на кандидатската листа на ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ в МИР Шумен участва в дебат по програма „Христо Ботев“ на тема: „Младежките политики като решение на демографските и икономическите проблеми на България“.

Адв. Николов представи икономическата програма на партията като само достойно заплащане на труда може да задържи младите хора в страната. Годишно страната напускат 50-80 хил. млади, което обрича страната ни на демографска катастрофа и невъзможност за възпроизводство.

Адв. Николов говори и за културните и образователни потребности на младите хора, които към момента не са задоволени и представи визията на ПП „БСД – Евролевица“ по този въпрос.

Закон за доброволчеството и изменения на Закона за младежта предлагат социалдемократите, чиято младежка организация ЕЛМА е сред най-активните младежки организации в страната.

Целият дебат може да гледате тук: https://fb.watch/fNp2p9CYBA/

 

Проф. Александър Томов участва в предаването „Говори сега“

Проф. Александър Томов участва в предаването „Говори сега“ с водещ Мая Костадинова по Българската национална телевизия. Той заяви, че издигането на нова „желязна завеса“ е грешка и трябва Европа да бъде проаткивна страна в търсене на мирно решение от войната в Украйна, а не да надига войнствени призиви.

Според проф. Томов е ключово да се формира правителство след 02.10., което е най-добре да бъде експертно такова, което да създаде един професионален държавен бюджет, който да ограничи екскалиращата инфлация формирана от управлението на Петков и Василев.

Томов говори и за драстично намаляващата активност при избори като сподели, че през 1990г. гласуват близо 6 млн.д., през 2000г. – 4 млн. д., а на предстоящите избори гласуващите ще бъдат малко над 2 млн.д. Това е следствие не просто от демографската катастрофа в страната, но и от унищоженото ни гражданско общество. Няма представителна демокрация, където управляващата партия да има 10% от гласовете на всички избиратели.

Проф. Томов призова да се подкрепи икономическата програмата на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ с номер 26 в бюлетината.

Цялото интервю може да гледате тук:

https://bnt.bg/news/aleksandar-tomov-kandidat-za-naroden-predstavitel-ot-balgarska-socialdemokraciya-evrolevica-v327896-310040news.html

 

Людмила Костадинова участва в диспут по телевизия „Благоевград“

Людмила Костадинова – водач на кандидатската листа на ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ в МИР Благоевград участва в диспут по РТВЦ Благоевград БНТ. В диспутът тя беше единствената дама.

Тя счита, че дифересификация на газовите доставки не е постигната, а напротив. Единственият ни източник на газ е саботиран и сега гражданите и икономиката тънат в несигурност и вече в реалност на увеличени цени. Санкциите срещу Русия не работят. България има нужда от стратегията за развитие на икономиката в средносрочна и дългосрочна перспектива. Евролевицата има конкретни проекти, които гарантират ускорен и догонващ икономически растеж.

Публично-частните инвестиции са приоритет за развитието на икономиката, за да можем да структурираме една силна икономика, която произвежда продукти и услуги с висока добавена стойност.

По отношение на образователната система Костадинова заяви, че е необходимо учебниците да се пишат и от експерти в съотвената сфера, но с помощта и на психолози, и педагози по отношение на правилното поднасяне на информацията.

Людмила Костадинова завърши с визията за реформа в здравеопазването – капиталът и финансите не могат да са първостепенни в една хуманна и социална дейност като здравеопазването. Тя призова управлението в държавата да бъде поето от икономисти, тъй като икономиката е един от основополагащите стълбове за съществуване на една държава.

Целият диспут може да гледате тук: https://bnt.bg/news/predizboren-disput-ot-studioto-na-bnt-v-blagoevgrad-v327847-309996news.html

 

За обективността на българските медии

Борислав Неделков – кандидат за народен представител в МИР София 23 участва в предизбоден диспут по БНР, програма „Христо Ботев“ на тема: „Медии и общество – между обществения интерес и политическия натиск“. Г-н Неделков говори за липсата на справедлива обективност в българските медии при отразяване на определени теми като войната в Украйна, например. Цензуриращата политика на ЕС изразяващата се в забрана за излъчване на определени руски канали и представянето в 99% от информационния поток на гледната точка на САЩ/Униан изкривява информационния поток до българските граждани.

Несправедливо е също така в някои форми на отразяване на кампанията извънпарламентарните партии да не могат да дебатират с представителите на парламентарните партии. Виждаме в последните дни добрите и конструктивни идеи на извънпарламентарните партии за сметка на тоталната профанизация и неграмотност демонстрирана от представители на парламентарните партии.

В заключение г-н Неделков заяви, че силните, независими  медии са следствие от силната държава с граждани, които не пазаруват на вересия, а имат минимум средноевропейски доходи. Такива доходи гарантира единствено програмата на ПП БСД – Евролевица с номер 26 в бюлетината!

Целият дебат може да гледате тук:

https://fb.watch/fNhcDmrGq9/

 

 

Да съживим дунавските пристанища!

Георги Методиев – кандидат за народен представител в МИР Русе участва в предизборен диспут по РТВЦ Русе БНТ.

Г-н Методиев говори за програмата за ускорено икономическо развитие разработена от професорския екип на ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ и за конкретните проекти, които партията предлага. Сред тях е инвестиции в Дунавските пристанища и, разбира се, в това в гр. Русе. Река Дунав от векове свързва търговските пътища между западна и централна Европа и Азия.

Георги Методиев говори и за предлаганата от партията ни реформа в сектор селско стопанство – от производството на суровини – житни култури и слънчоглед към стимулиране и изграждане с държавна помощ на животновъдни ферми, овощни градини и преди всичко  биоземеделие.

Целият дебат може да гледате тук:  https://bnt.bg/news/predizboren-disput-ot-studioto-na-bnt-ruse-v327709-309931news.html

https://bnt.bg/news/predizboren-disput-ot-studioto-na-bnt-ruse-v327709-309931news.html

 

Проф. Лъчезар Аврамов за нуждата от научен прогрес.

Проф. Лъчезар Аврамов – водач на кандидатската листа на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ в МИР Варна участва в сутрешния блок на БНТ. Проф. Аврамов заяви, че целта на програмата на нашата партия е да формираме общество и държава, в които знанието и научният прогрес да са основна движеща сила и базов държавен принцип.

Той говори по вижданията на партията ни реформа в образователния и научния сектор.

Цялото интервю може да гледате тук:

https://bnt.bg/news/prof-lachezar-avramov-kandidat-za-naroden-predstavitel-ot-pp-balgarska-socialdemokraciya-evrolevica-v327662-309931news.html

 

Проф. Александър Томов участва в предаването „Още от деня“ по БНТ

Председателят на ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ – проф. Александър Томов – участва в предаването „Още от деня“ по БНТ, с водещ Надя Обретенова.

Томов заяви, че целта е ясна- в момента, страната не просто е в криза, тя е и много изостанала. Това, което предлагаме е практика на догонване, на изпреварващ растеж. Изучихме опита на Ю. Корея и Финландия и с нашите 15 стратегически проекта ще има качване на темповете на растеж и това е най- добрият начин да преборим и инфлацията.

Това, което предлагаме води до два едновременни ефекта- преодоляване кризата от войната и постигане на друг тип включване в европейското семейство.

Що се отнася до войната в Украйна – необходимо е дипломацията да излезе на преден план. Без глобалните сили-ние вървим към ескалация. Нашият национален интерес има три съставни части- да има мир, да няма нова “желязна завеса” и българският икономически интерес да оцелее. Икономически няма да издържим, ако не приложим тази програма. Зад нея застанаха видни български професори и експерти.

Цялата политика относно газа е изначално много наивна. В момента трябва да мислим за зимата и началото на следващата година. След решенията от 20.09.22- цените на газа ще се увеличат. Ако бюджетът се сбърка- това ще доведе до огромни проблеми, а ние без бюджет не можем и не бива да се допуска държавата да пострада.

Всички предлагат огромни пари, спиране на цени, но така държавата ще фалира. Има техники, разработени в науката и ние се доверяваме на тези, които са доказали във времето, че тези техники работят успешно.

Цялото предаване може да гледате тук:

https://bnt.bg/news/aleksandar-tomov-kandidat-za-naroden-predstavitel-ot-balgarska-socialdemokraciya-evrolevica-v327708-309931news.html?fbclid=IwAR1rFSLFPn3aegX5LiqOAsR1pLxMu0P3hW77K3c0EYIVdXXIWjL3wt7Bjk8

 

Александър Гарибов участва в предаването „Референдум“ по БНТ

Водачът на кандидатските листи в Перник и София област – Александър Гарибов участва в предизборен диспут по БНТ в рамките на предаването „Референдум“. Икономиката е основата на една силна и стабилна държава. Към това е насочена и програмата, която предлага „Българска Социалдемокрация- Евролевица“. Подходът трябва да е държавнически, а стремежът ни е държавата да стане съзидател и да подкрепя стратегически отрасли. Българската икономика отслабна значително през последните години.

Трябва да се диференцира данъчната система и да се обърне повече внимание на подоходното облагане, да се направи степенуване и да избягаме от плоския данък, който в момента може да удовлетворява част от гражданите, но създава сериозна диференциация в обществото. Ресурсите трябва да идват от някъде- следователно трябва да има работеща икономика. Считаме, че основата на всичко е в това, хората да са спокойни и да имат предвидима среда и да създават предприятия. Относно демографския проблем – той е следствие от повишената мобилност – само на 2 часа път, те могат да получат по- добро заплащане.

Няма спор, че геополитическата позиция на България е повече от ясна. Но не бива да пренебрегваме нашия интерес, който следва да отстояваме по- твърдо. Това, което се случва около нас трябва да е в центъра на нашите усилия, за да се достигне до хармония както вътре в самата държава, така и в отношенията ни навън. А ние, от ПП „БСДЕ“ имаме какво да предложим относно икономиката на държавата. Хората са отчаяни от управлението, на което бяхме свидетели последните няколко години. Това, най- накрая, трябва да се поправи с възможните средства.

Цялото предаване може да гледате на следния линк:

https://bnt.bg/news/vtori-predizoboren-debat-v-referendum-309910news.html

 

Димитър Митев срещу наркоман участваха в „Панорама“

Снощи участвах в предаването „Панорама“ от БНТ в качеството ми на кандидат за народен представител от ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“.
Заявих, че:
- Поставяме ускорения икономически растеж като основен приоритет чрез активна роля на държавата – и в селското стопанство и в туризма, и в индустрията. Говорим за нова структура на селското стопанство, възраждане на българското зеленчукопроизводство и животновъдство, което дава висока добавена стойност и множество работни места за разлика от суровинното и чукойско земеделие в момента. Същото, което нашите сънародници правят в Англия, Холандия и тн, но не като собственици и стопани, а като черноработници.
Държавата да подпомогне туристическия бранш с активни преговори с пенсионни фондове от скандинавските, централно и западноевропейски държави за организиране на мащабен, масов туризъм в България.
Румъния, Сърбия и Турция произвеждат автомобили. Ние не. Няма как да бъдем богати или поне със среден стандарт ако не произвеждаме стоки с висока добавена стойност. Това следва да се промени.
Бърза мярка за подпомагане на хората с най-ниски доходи в условията на рязко повишени цени е премахването на подоходното облагане на минималната работна заплата.
Що се касае до газта – ние сме за прагматичния подход – който дава най-ниска цена печели. „Демократичният и морален“ произход на газта не е тема и фактор в този избор. Азербейджан е тоталитарна държава, която избива арменци. Защо газът от там да е по-морален от руския, който не спираме да ползваме, просто минава през комисионери на Киро и Асен?
Що се касае до другите участници – въпреки различните ни позиции запазихме някакво уважение. С изключение на едно лице, което нямаше представа какво прави в телевизията и няма представа защо участва на изборите освен, вероятно, да се бори за субсидия или като други лумпени да компрометира кампанията и да демотивира избирателите. Няма как да търпя някой да обижда нашата партия, идеите и кандидатите й сред, които са редица български професори.
Считам, че извън селянията на човека с голата глава се казаха смислени послания. Доста по-смислени от това, което представителите на някои от парламентарните партии могат да формулират.
Цялото предаване може да гледате тук:

Проф. Александър Томов, лидер на ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“ гостува в БНР.

Кое е най- важното ни послание?

Това, което отличава нашата програма е следствие на оценката за голямото изоставане на България от всички други страни, този път- в пъти. Имаме огромен проблем- принудено икономическо обезлюдяване, бягство на цели поколения българи и демографска катастрофа.

Как ще решим това? Предлагаме програма за ускорено развитие на икономиката на България, основана на опита на други страни, които за кратки периоди са успели да се справят с проблеми като тези. В основата на тази програма стоят 15 конкретни инвестиционни проекта. Това е начина да се излезе от текущата криза, където популизмът със сигурност не е решение. Замразяването на цени означава само едно- средства, с които държавата да ги компенсира, а тя не разполага с такива.

Единственият начин да се потопи инфлацията е чрез увеличаване произодството- това може да се направи на основа на мощна инвестиционна политика на принципа на нишовата стратегия- в конкретни сектори на икономиката с по- малки държавни инвестиции и по- големи частни  външни инвестиции да се получат много ефекти. Вземайки селското стопанство, което до този момент е изключително неефективно, ще забележим, че внасяме 70/100 от храните. Тук е където трябва реформа, а елита на макроикономическата мисъл стои зад тези наши проекти и идейни реформи.

Имаме нужда от нова енергийна стратегия. Имаме конкретен проект за Северна България- строителство на 4 средни Дунавски пристанища. Северна България трябва да бъде отворена към Европа – това ще даде един нов пазарен шанс.

Ако приложим тази програма ще постигнем растеж от 6-7%.. Това е единственият начин да увеличим доходите и до края на 2026-та година да достигнем едно много по- високо ниво на България.

Цялото интервю може да гледате тук:

https://www.facebook.com/bnradio/videos/621812656130944/

За нужда от общества основани на знанието.

Проф. Лъчезар Аврамов, който е водач на листата 24 МИР София от партия „Българска Социалдемокрация“ – Евролевица, е гост във формата на Радио София – „Битката в София“.

Какви ще са новите реформи и как ще помогнем на нашата страна?

Обществата основани на знанието. 21-ви век за България беше време за поставяне началото на едно перфектно управление, а последните 30 години наблюдаваме нещо различно. Малката държава трябва да мисли по- приоритетно.

В България трябва да има интелигентно, целево финансиране във важните неща. Определяме 15 проета, зад които седят реални възможности. За едни- чуждестранни инвеститори, а за други- публично- частни партньорства.

Трябва да се инвестира и в други селскостопански сектори като животновъдството. Не става дума само за зърнопроизводството, тук говорим и за биопродукти. Ще се насочим към съживяване на умиращите български села чрез програмата ни, изградена върху концепцията за „синергичен ефект“. Трябва да се мисли както за оптимизация на транспортните системи, така и за създаване на нови работни места.

Активна роля трябва да има и държава, която следва да спомага растежа. Светът е все още гладен за инвестиции- от нас зависи да привлечем чуждестранни инвеститори. В България като основен проблем е управлението, с всичко друго разполагаме, било то природни ресурси, така и работна ръка.

Управлението се прави въз основа на наш опит, но и чужд, знания и професионална експертиза. Предстои една тежка зима за българския народ- затова ни трябват близки и работещи мерки. Именно чрез 15-те проекта ние предвиждаме да преструктурираме сегашните условия и да се насочим най- вече към науката и образованието.

Ние сме ЗА ускорено изграждане на АЕЦ Белене и ЗА ускорено развитие и растеж на България. Зеленият водород е бъдещето на енергетиката, затова един от нашите проекти е именно насочен в такава посока. Няма партия с дългосрочна икономическа, нито социална програма. Запознайте се с програмата ни и решете сами.

Цялото интервю може да гледате тук:

https://bnr.bg/post/101704055/bitkata-v-sofia-po-radio-sofia-prof-lachezar-avramov-ot-balgarska-socialdemokracia-evrolevica

 

Проф. Гена Велковска участва в диспут по БНР

Водачът на листата в МИР Пловдив проф. Гена Велковска участва в диспут по БНР на 16.09.2022г.

Какви са най- адекватните мерки за задържане на инфлацията?

Нерешените кризи стоят в основата на сегашната национална проблематика. България е държава на тежка икономическа криза. Цените и инфлацията са част от цялото и нюанси на всичко, което е оставено да се самоуправлява през последните години. Освен такава, в България е налице и една тежка демографска криза. Всички се опитват да ни внушат, че ще я решат в момента, в който влязат в парламента. Но тя не може да се реши, ако не се реши на първо място икономическата криза.

България е държава на застаряващо население и се нуждае от коренна промяна на една ерозирала пенсионна система. Налице е и регионална криза, особено стане ли дума за северозападния регион. Респективно-  социална, религиозна и културна криза.

Ние предлагаме програма за устройчиво икономическо развитие- по този начин ще бъдат съживени и регионите, а сред основните ни приоритети е възстановяване на здравия икономически климат, където всички бизнеси имат привилегии, а държавата, както следва, ще обезпечава. В допълнение, привличане на чуждестранни инвеститори, които имат равен достъп до всички проекти, към които се насочват.

България е земеделска държава, а приемаме и разчитаме основно внесени продукти.

Ние сме заложили пакет за възраждане на българското земеделие главно с фокус върху биоземеделието. Така ще бъдат факт и нови работни места, чрез които ще върнем и младите хора в земеделските региони, но и най- вече- обратно в България.

 

Валентина Михайлова участва в диспут по БНТ Варна

Предизборен диспут по БНТ 2 от Варна на тема: Отражението на войната в Украйна върху икономиката и енергетиката на България – проблеми и решения; мерки за подобряване на социалната, здравната, образователната и културната политика в условията на криза; по-чиста околна среда.

Валентина Михайлова- трета в листата за ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“ за Варна.

В сферата на икономиката и енергетиката, проблемите са, че ние сме и в демографска криза. България е най- изоставащата държава в цяла Европа, затова нашият екип от икономисти разработи прграма, която включва 15 проекта, които са с цел икономическо развитие на нашата държава- за догонване на съседни държави както по доходи, така и по производство. Програмата ни вече е прилагана в други държави- Финландия, Дания, което затвърдява нейния потенциал и последващ успех.

Чрез производство на биохрани, можем да осигурим допълнителни работни места и да вдигнем темпа на ръст до 6-7%. Предвиждаме и инвестиции на варненското пристанище. Защото е ключов елемент от развитието на България. В плана е и развитието на северната част на страната- инвестиране в 4 речни пристанища- Лом, Видин, Оряхово и Русе. По този начин ще стимулираме износа към Европа.

Целият диспут може да гледате тук:

https://bnt.bg/news/predizboren-disput-po-bnt-2-ot-varna-v327229-309721news.html?fbclid=IwAR1J3gSMTiADqljmQeFLeKezCiQhyZIoWRHMH3R545Zn_tcC-HXgnbnsLBc

Александър Гарибов участва в диспут по БНР

Темата на сблъсъка ще е: „Енергетика, инфраструктура и газовата не/зависимост. Икономика, рецесия и подкрепа за бизнеса и потребителите. Социални политики и здравоепозване“.

Тази тема покрива една от основните ни позиции, тъй като ПП „Българска Социалдемокрация- Евролевица“  набляга на програмата за растеж и стабилна икономика- в България, това ще допринесе за една стабилна държава.

В този аспект трудно би могло без сериозни бизнес аргументи да седнем на преговори с Булгаргаз и Газпром. Ние ще се опитаме с нашето участие в бъдещ парламент да поставим въпроса на по- прагматична основа и да погледнем не само през енергийната призма на този проблем, а и на това че газът е и суровина в българската икономика. Аспектът тук е много по- широк и е важно да се отбележи, че оттам ще има отражение и върху цената на хранителните продукти.

Част от подхода за решаване на газовата криза е създаването на платформа за втечнен газ, която да работи в Черно море, както и придобиване на специализиран морски плавателен съд за втечнен газ/ газовоз/ чрез плана за възстановяване и развитие. Тези чисто бизнес аргументи биха могли да натежат в едно равностойно патньорство с Газпром, но и с други регионални участници на пазара. Прагматичният подход включва отчитане на близките дестинации за доставка на втечнен газ. Трябва да погледнем и към Турция- всъщност тя играе една много важна роля и то доста успешно. Трябва да потърсим прагматичен подход при реинвестиране на свръхпечалбите на енергийните дружества с оглед изграждане на бъдещи базови мощности, необходими за постигане на предвидим и стабилен енергиен пазар. Един от аспектите на нашата дейност в тази област е реализиране на ядрените агрегати в АЕЦ Белене с помощта на европейски партньори в този сектор.

Целият диспут може да гледате на следния линк:

https://bnr.bg/post/101704579/18-partii-vav-vtoria-disput-po-programa-horizont-temite-ikonomika-energetika-zdrave

 

Станимир Цоцов участва в диспут по БНТ

Станимир Цоцов- ПП „Българска Социалдемокрация- Евролевица“ участва в предизборен диспут по БНТ 1 на тема: „Как Брюксел мисли да се справи с енергийната криза и високата инфлация?“.

Относно изказването на Урсула фон дер Лайен.

Има мерки за преминаването от тръбен газ на друг вид, за такова преминаване на ЕС ще бъдат неоходими 1 трилион евро според някои експерти, и това ще стане за 10 години. А това никак не е лесен или бърз процес.

Въпросът е следния -Как ше излезем от тази енергийна криза? Ние от ПП „Българска социалдемокация- Евролевица“ сме ЗА сторителството на АЕЦ Белене, и за един диференциран подход за закупуване и използване на газ. Има редица разходи, които трябва да се вземат в предвид от слота до България. Няма информация какво е договорено относно това. Предложението ни е именно- да се търси диверсификация. Вариант е да се вземе платформа за азерски газ в Черно море.

 

Линк:

https://bnt.bg/news/predizboren-disput-po-bnt-1-na-tema-kak-bryuksel-misli-da-se-spravi-s-energiynata-kriza-i-visokata-inflaciya-v327210-309721news.html

 

„Изискванията за качеството на зърното трябва да се спазват!“ – проф. Иван Станков

В студиото на Радио Стара Загора гостува проф. Иван Станков, водач на листата в 31 МИР Ямбол и 21 МИР Сливен от ПП „Българска социалдемокрация- Евролевица“.

Какво трябва да се направи в България, за да излезем от тази криза? Темата във вчерашния диспут е „Приоритети в работата на НС, предизвикателства пред РБ в следващите години“.

Газовата криза има решение, но за тази цел всички специалисти трябва ясно да се произнесат и да се защити интереса на България. Трябва да се търси най- доброто и най- работещо решение. Относно електроенергията-  търсенето на алтернативни източници е от изключителна важност- именно зелената енергия трябва да се реализира в България.

В момента в България има няколко сериозни проблеми, от които на 1-во място е демографския. Вече 2 мил. и половина българи са напуснали страната. Всяка година, за последните 37 години, изчезва по 1 град от 60 хил жители. Как да направим така че младите хора да останат в у нас? За това трябват перспективи. Чрез реализация на нашата икономическа програма, такива перспективи ще бъдат налице.

Относно селскостопанството и темата със зърното от Украйна – то е в центъра на нашия фокус. Нашите зърнопроизводители имат основание, че зърното, което идва от Украйна трябва да следва своя маршрут, тъй като когато става въпрос за изисквания- те трябва да се спазват.

 

Целият дебат може да гледате тук:

https://www.facebook.com/100063762361358/videos/809587516902372/

 

Д-р Емил Лилов участва в диспут по радио „Видин“

Защо да гласуваме с бюлетина 26? На този въпрос даде отговор д-р Емил Лилов, уважаван педиатър, общественик и водач на кандидатската листа на социалдемократите във Видин.

Защото ние даваме една ясна програма за силна икономика, която ще гарантира стабилна държава. Тази идея за силна икономика е подготвена като проект от група професори, начело с проф. Александър Томов. Тя е разбработена в 15 стратегически проекта, разглеждащи развитието на икономиката на България, която за разлика от другите програми е смела и предлага да имаме икономически растеж от 6-7% годишно. Освен антикризисна, тя ще осигури стабилност. Тази уникална програма цели превръщането на нашата държава в двигател за развитие. Ние гарантираме че до 2026-та година можем да достигнем доходите на държавите от Източна Европа и същевременно прагът на бедност да падне до 5-6% за разлика от сегашните 30%.

Гореспоменатите 15 проекта застъпват земеделието,  с основен фокус върху екоземеделието- готова продукция, която да изнасяме. Развитие на екотуризма, геополитическо реструктуриране на БДЖ, изграждане на модерно пристанище във Варна, което да даде възможност за нови инвестиции и работни места. Нови стратегически инвестиции в енергетиката- използване на зеления водород в района на Черно море.

Кооперирането със силни европейски фирми е една от основните цели, които ще осигурят едно високо както геополитическо, така и икономическо ниво на България.

 

Линк:

https://www.facebook.com/RadioVidin/videos/701587944999181

 

Проф. Александър Томов участва в „Говори сега“ по БНТ

Проф. Александър Томов – председател на ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“ участва в предаването „Говори сега“ с водещ Мая Костадинова на  10.09.2022г. Проф. Томов заяви следното:

„Тревогата е концентрирана в състоянието на икономиката, жизненото равнище, дори корупцията остава на заден план.“ Дали ще последва вдигане на данъци или увеличение на цени?

Относно положението с БВП, в България имаме сериозно изоставане, а заплатите- у нас те са най- ниски в сравнение с Европа и държавите ни- съседки, и то в пъти. Това води до принуждаване младите поколения да напускат България, което само по себе си представлява демографска катастрофа. А инфлацията успя да изяде и пенсиите- които бяха покачени.

Факт е, че от няколко дни България е извън класацията на ООН на високоразвитите държави, като е отишла 9 пункта назад. Това продължава и започва да бъде сериозна опасност.  Въпросът е как да спрем това изоставане и да поставим България на едно по- високо равнище?

Решението е едно: чрез намаляне на разходите и увеличаване на приходите, където сивия сектор трябва да бъде напълно унищожен.

Цялото интервю може да гледате тук:

https://bnt.bg/news/aleksandar-tomov-kandidat-za-naroden-predstavitel-ot-balgarska-socialdemokraciya-evrolevica-v326937-309606news.html

 

„АКО БЪЛГАРИЯ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЕС, ЩЕ Е ФАТАЛНО – НЯМА ДА НИ ПРЕГЪРНЕ ПУТИН, А ЕРДОГАН“

Александър Томов, водач на листата на ПП „ Българска Социалдемокрация- Евролевица“ в 16 МИР Пловдив и 23 МИР София в „България 24“ със Светослава Рудолф.

„Историята трябва да се чете, историята не може да бъде превръщана в повод за обричане на разделение на съвременното българско поколение. 9-ти септември е ден, който трябва да ни обединява.“

Професор Томов има най- много срещи Михаил Горбачов. Героят на перестройката- визионер, придобил в следствие на своята партийна кариера чувството на един от световните лидери. По душа социалдемократ, движен от целта си за един по- обединен свят.

Друга тема е и: „Как да изнасяме стока с фокус върху биохраните, където лидерството е основен компонент за постигане на успех.“

Цялото интервю може да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=cpL6B3yOBMw

#Българска Социалдемокрация – Евролевица

#Бюлетина №26