Да постигнем нулева корупция по високите етажи на властта

Прочетете още

България не може да продължи напред, ако не предприеме решителни стъпки в борбата  с корупцията по високите етажи на властта. Корупцията  е главната причина за слабото доврение на гражданите в парламента и правителството. Вече в дванадесет официални документи на различни европейски институции „корупцията“ е определена като най-големия проблем за страната. Определението „най-бедна и корумпирана“ е постоянен епитет за страната ни в европейските медии.

Това е причината Движение ЗАЕДНО за промяна да смята, че проблемът с корупцията е основен за предстоящата предизборна кампания. Ние смятаме, че нацията ни е в състояние да постигне в кратки срокове нулева корупция в основните държавни институции, което следва да бъде цел през целия мандат на новите парламент и правителство. Програмата ни е концентрирана в две основни направления.

 1. I. Разкриване на истината и разследване на най-големите корупционни сделки през последните години

Основна цел, която следва да поставим е да възобновим разследването върху най-големите и скандални сделки през Прехода и особено през последните две десетилетия.

 1. Ние ще настояваме новият парламент да подготви обстоен доклад за масовата и касовата приватизация в периода 1996-2001г. Гражданите трябва да знаят истината за  грабителската приватизация на над 4500 предприятия, от които 54% вече не съществуват.

Въпреки обещанията на сегашната власт – нищо по този въпрос не беше направено.

 1. Замените на гори и земи в периода 2002-2009г. Чрез т.нар. „заменки“ в частни джобове са прехвърлени държавни активи за над 4 млрд. лв.. ГЕРБ спечели властта през 2009г. с оценката, че това е „грабежът на века“. Въпреки това и до днес, 12 години по-късно истината по този въпрос не е разкрита. Безспорно е доказано, че от замените са се възползвали и политици от управляващите партии – НДСВ, БСП, ДПС и ГЕРБ.
 2. Продажбата на Българската телекомуникационна компания,  от която България загуби над 1.2 млрд. лв. Разкрити са основните бенефициенти и авторите на схемата от правителството на НДСВ.
 3. Фалитът на КТБ. Загуба за държавата на 3.2 до 3.8 млрд. лв. Гигантско преливане на средства от държавни фирми в КТБ в периода 2002-2012г. под натиска на правителствата на НДСВ, БСП (НДСВ и  ДПС) и Борисов. Скрито финансиране на партии и политици.
 4. Приватизацията на Булгартабак. Загуба за България в размер на 2-3 млрд. лв. само за периода до 2020г. Закриване на всички цигарени фабрики. Облагодетелстване на малка група висши политици.
 5. Многократни злоупотреби с европейски фондове.

а) при строителството на магистрали;

б) при ремонт на ж.п. инфраструктура;

в) при земеделски субсидии;

г) при изграждане на къщи за гости;

д) при реализация на социални проекти.

7. Загуба за бюджета на 700-750 млн.лв. от пропуснати такси при хазарта (2016-2020г.). Прикриване на активни действия на държавни служители, виновни за корупцията.

8. Постоянна практика на предумишлени фалити на дружества с цел придобиване на активи на безценица. Експертите на Движението са установили 32 случая на предумишлени фалити в особено големи размери (вкл. Кремиковци и ЦСКА).

9. Масови злоупотреби  при реализация на проекти за „саниране“ в размер между 20 и  30% от реалната стойност.

10. Масови злоупотреби при продажба на държавни активи под тяхната стойност.

Това са само 10 случая, които показват размерите на корупцията свързана с унищожаването и присвояването на държавни активи.

 1. II. Как експертите на Движение ЗАЕДНО за промяна смятат да обърнат тенденцията и да постигнат нулева корупцията по високите етажи на властта.
 1. Създаване на национален правителствен сайт за всички публични разходи ( с изключение на разходите свързани с националната сигурност). Целта е пълна прозрачност и граждански контрол.
 2. Създаване на Агенция за остойностяване на публичните активи към Министерство на финансите. Целта е да се формират реална себестойност и норми за печалба при продажба, покупка или изграждане на публични активи.
 3. Публичен регистър на всички сделки с държавно имущество.
 4. Приемане на законодателни промени и механизми за ценообразуване при осъществяване на държавни поръчки.
 5. Публичен регистър на държавното и общинско имущество, отдадено на концесии. Целта е цената на всички концесии в страната да бъде съпоставима със стандартите в европейските страни.
 6. Разширяване правата и отговорностите на Фискалния съвет към Министерство на финансите. Целта е фискалният съвет да информира постоянно обществеността за състоянието на бюджета (приходи и разходи) и макроикономическите баланси.
 7. Реализация на проект за пълна дигитализация на всички данъчни плащания и контрол върху данъчни задължения. Проектът е уникален механизъм за осветяване на сивия сектор и за унищожаване на корупцията в данъчната администрация.
 8. Законови промени с цел ограничаване на търговията с влияние на висши държавни служители и политици.
 9. Промени в Наказателния кодекс срещу каквито й да е вмешателства на висши политици и служители в частния бизнес при реализацията на чуждестранни инвестиции.
 10. Даване на широки права на журналисти да получават информация и правят разследвания при сделки с държавни активи.

В тези десет предложения се съдържат най-важните идеи за свеждането до нула на корупцията по висшите етажи на властта. Съществено условие е в новия парламент и правителство да бъдат избрани лица, които не са замесени в корупционните сделки и практики описани в първата част на този документ.

05.02.2020г.

гр. София


You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментарВашият коментар

You must be logged in to post a comment.